pgm-polska-grupa-motoryzacyjna___logo

Jesteśmy pierwszym w Polsce stowarzyszeniem zrzeszającym wyłącznie polskich producentów części i akcesoriów motoryzacyjnych.

PGM stawia sobie za cel tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi polskich przedsiębiorstw przemysłu motoryzacyjnego. Mówiąc wspólnym głosem będziemy silniejsi i lepiej słyszalni. Zintegrowani w działaniu możemy zwiększyć konkurencyjność i dostępność części i akcesoriów motoryzacyjnych, pochodzących od rodzimych producentów.

Dołącz do Polskiej Grupy Motoryzacyjnej i wspólnie rozwijajmy nowoczesny, krajowy przemysł motoryzacyjny.

prezes-zarzadu-adam-sikorski

Adam Sikorski – Prezes Zarządu

Nasi członkowie:

Należymy do:

Nasi partnerzy:

WSPÓŁPRACA BIZNESOWA

organizujemy wizyty studyjne w fabrykach motoryzacyjnych, mapujemy i wzajemnie wykorzystujemy nasze kompetencje i zasoby, organizujemy warsztaty i szkolenia dla specjalistów, organizujemy grupy zakupowe (zakupy surowców, wspólne stoiska na targach, itp.)

PROMOCJA międzynarodowa

Promujemy krajowe fabryki motoryzacyjne wśród inwestorów zagranicznych m.in. poprzez współpracę z Polską Agencją Inwestycji i Handlu przy organizacji misji gospodarczych do Polski, uczestniczenie w misjach zagranicznych oraz współpracę z zagranicznymi klastrami motoryzacyjnymi

WSPÓLNA MARKA

Budujemy markę parasolową, która pozwoli wielu polskim firmom stworzyć wspólny katalog dobrych polskich produktów i prowadzić wspólne działania marketingowe, a w rezultacie docierać do nowych rynków zbytu, optymalizować koszty marketingowe i lepiej wykorzystywać zalety polskości każdej z marek

PROMOCJA krajowa

Przygotowujemy analizy, badania, raporty, rankingi dotyczące rodzimego przemysłu motoryzacyjnego, promujemy ambasadorów polskich marek motoryzacyjnych

LOBBING

Jesteśmy członkiem Zespołu ds. Rozwoju Branży Motoryzacyjnej przy Min. Rozwoju jako reprezentant krajowych producentów części samochodowych, zabiegamy o wprowadzenie zmian w prawie poprawiających konkurencyjność, zabiegamy o lepsze wykorzystanie krajowego potencjału zakupowego

CERTYFIKACJA

Dążymy do uregulowania polskiego rynku części zmiennych, zalewanego towarami o niesprawdzonej jakości, m.in. poprzez wprowadzenie obowiązkowej certyfikacji w szczególności części mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa pojazdów lub oddziaływania na środowisko
0 Członków Polskiej Grupy Motoryzacyjnej
0 mln zł obrotów członków PGM w 2017 r.
0 łączna liczba pracowników zatrudnionych w firmach PGM

Członkostwo

ergonomy

Kontakt

+48 507 285 398

adres rejestrowy
ul. Fabryczna 4
39-120 Sędziszów Małopolski

biuro
(adres korespondencyjny)

al. Ks. J. Poniatowskiego 1
03-901 Warszawa

Print Friendly, PDF & Email
O nas w mediach