Spotkanie członków Grupy Roboczej PGM ds. Ochrony Środowiska w MAGNETIX Lamination (Łódź, 6 października 2023 r.)

8 października 2023 Posted in Aktualności, Członkowie, Wizyty studyjne

6 października 2023 roku odbyło się spotkanie specjalistów ds. ochrony środowiska będących członkami Grupy Roboczej PGM ds. Ochrony Środowiska. Odbyło się ono w siedzibie firmy MAGNETIX LAMINATION w Łodzi, członka PGM.

W spotkaniu uczestniczyli specjaliści ds. ochrony środowiska z różnych firm-członków PGM:

Podczas spotkania uczestnicy mieli okazję poznać bliżej firmę MAGNETIX LAMINATION. Zostały omówione tematy takie jak: społeczna odpowiedzialność biznesu, platforma ECOVADIS oraz standard GRI. Przedstawione zostało także zagadnienie zarządzania odpadami i ochrony środowiska w firmie. Jednym z najciekawszych punktów programu było zwiedzanie zakładu MAGNETIX „szlakiem odpadów i aspektów dotyczących ochrony środowiska”, co pozwoliło uczestnikom poznać praktyczne aspekty działań podejmowanych w zakresie ochrony środowiska.

Po intensywnym porannym programie przyszedł czas na lunch, który stał się okazją do luźnych rozmów i dyskusji na tematy dotyczące ochrony środowiska. Spotkanie zakończyło się o godzinie 14:00.

Spotkanie dostarczyło uczestnikom wartościowej wiedzy i stanowiło doskonałą okazję do budowania relacji i współpracy między członkami grupy roboczej.

Dziękujemy organizatorom i uczestnikom i zapraszamy wszystkich zainteresowanych do angażowania się w kolejne inicjatywy Grupy Roboczej PGM ds. Ochrony Środowiska!

 

Print Friendly, PDF & Email