O projekcie PAPH

POLISH AUTOMOTIVE PRODUCTION HUB „PAPH”

PAPH to projekt prowadzony przez Stowarzyszenie Polska Grupa Motoryzacyjna, zrzeszające polskich producentów części i komponentów dla przemysłu motoryzacyjnego.  Jego adresatem są firmy zainteresowane lokalizowaniem w Polsce produkcji przemysłowej, w szczególności z branży motoryzacyjnej.

CELE PROJEKTU:

  • promocja polskiego przemysłu motoryzacyjnego
  • wspieranie konkurencyjności polskich producentów części i komponentów z branży automotive
  • włączenie polskich producentów części motoryzacyjnych do nowych łańcuchów dostaw
  • animowanie współpracy pomiędzy inwestorami zagranicznymi a polskimi producentami motoryzacyjnymi np. w formule Joint Venture lub w innych wariantach kooperacji

Print Friendly, PDF & Email