Media

Polska Grupa Motoryzacyjna

Aktualne informacje prasowe rozsyłane przez Stowarzyszenie Polska Grupa Motoryzacyjna

zawsze znajdziecie Państwo w serwisie prasowym

www.pgm.prowly.com

 

Poniżej zamieszczamy podstawowe informacje o Polskiej Grupie Motoryzacyjnej:

Polska Grupa Motoryzacyjna (PGM) jest pierwszym w Polsce stowarzyszeniem, zrzeszającym wyłącznie polskich producentów części i akcesoriów motoryzacyjnych. Organizacja działa na terenie całego kraju, a o członkostwo mogą ubiegać się wyłącznie producenci z polskim kapitałem. PGM stawia sobie za cel tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi polskich przedsiębiorstw przemysłu motoryzacyjnego.

Stowarzyszenie jest koordynatorem klastra o takiej samej nazwie. Od 2019 roku klaster „Polska Grupa Motoryzacyjna” posiada status Krajowego Klastra Kluczowego, przyznawany przez Ministerstwo Rozwoju tylko najlepszym organizacjom klastrowym, które mają kluczowy wpływ na polską gospodarkę.

Stowarzyszenie PGM zainicjowało powołanie wspólnej marki handlowej „PGM Automotive”, dzięki której członkowie PGM mogą łatwiej wchodzić na nowe atrakcyjne rynki motoryzacyjne ograniczając koszty marketingu, logistyki i zasobów ludzkich.

Jednym z celów strategicznych  PGM jest reprezentacja interesów polskich producentów motoryzacyjnych wobec administracji publicznej, dlatego też stowarzyszenie blisko współpracuje Ministerstwem Rozwoju, Kancelarią Prezydenta RP, Polską Agencją Inwestycji i Handlu czy z Krajową Izbą Gospodarczą. PGM podejmuje także działania mające na celu podnoszenie innowacyjności w pracach badawczo rozwojowych u swoich członków angażując się w tym celu we współpracę z polską Siecią Badawczą Łukasiewicz. Stowarzyszenie regularnie organizuje także spotkania dla swoich członków, na których wymieniają się oni swoimi doświadczeniami i pomysłami na konkretną współpracę. W ramach PGM organizowane są także wspólne, zagraniczne misje gospodarcze,  stoiska targowe oraz konferencje i warsztaty.

Print Friendly, PDF & Email