Wsparcie inwestycyjne

Świadczymy usługi z zakresu wsparcia inwestycji:

1.Analiza potrzeb Klientów w zakresie rozwoju inwestycyjnego i planowania nowych inicjatyw inwestycyjnych

2.Mapowanie studium uwarunkowań Klientów oraz ich kierunków rozwoju w zakresie inwestycji i wewnętrznych form zarządzania projektami

3.Wsparcie analityczne dla Klientów w zakresie organizacji działalności  rozwojowej, badawczej i inwestycyjnej

4.Opracowywanie dla Klientów centralnych planów rozwoju inwestycyjnego

5.Opracowywanie dla Klientów planów rozwoju inwestycyjnego wraz z analizą możliwych studiów wykonalności rozbudowy lub budowy

5.Prowadzenie szkoleń i consultingu dla klientów nt. rozwoju inwestycyjnego, zarządzania inwestycjami, operowania przetargami

6.Prowadzenie biura inwestycji rozwojowych w zakresie obsługi klientów i rozwoju inwestycyjnego oraz bezpośrednie nawiązywanie relacji z klientami zagranicznymi oraz ich utrzymywanie

Osoba koordynująca wsparcie inwestycyjne: Tomasz Śniegula

 

Print Friendly, PDF & Email