8 Kongres Klastrów Polskich, 7-8 listopada 2022 Katowice

Tegoroczny Kongres Klastrów Polskich odbędzie się w dniach 7-8 listopada w MCK SPODEK, w Katowicach. Tematem przewodnim wydarzenia będą zagadnienia związane z Europejskim Zielonym Ładem i roli, jaką pełnią klastry we wspieraniu zielonej transformacji. Rejestracja na Kongres jest już dostępna pod linkiem: https://8kongres.klastrypolskie.pl/.

Podczas dwóch dni kongresu eksperci będą dyskutować o nowych narzędziach wsparcia unijnego na lata 2021-2027.

Rok 2022 jest pierwszym, w którym konkretne programy dla wspierania firm i instytucji będą wdrożone. Aktualnie do kolejnej perspektywy przygotowują się równolegle zarówno instytucje Unii Europejskiej na czele z Komisją Europejską, kraje członkowskie, w tym Polska. Wszystkie te szczeble administracyjne weryfikują skuteczność dotychczasowych narzędzi wspierania konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw oraz planują nowe formy wsparcia z uwzględnieniem priorytetów KE – mówi Krzysztof Krystowski, Prezes Związku Pracodawców Klastry Polskie, Wice Prezes European Clusters Alliance.

Do sesji plenarnej pt.: Zielona transformacja. Wspólny wysiłek regionów, nauki i przedsiębiorców w celu zbudowania nowej, zielonej gospodarki – zostali zaproszeni m.in.: Grzegorz Puda, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej; Waldemar Buda, Minister Rozwoju i Technologii; Jakub Chełstowski, Marszałek Województwa Śląskiego. Dyskusje poprowadzi Krzysztof Krystowski, Prezes Związku Pracodawców Klastry Polskie, Wice Prezes European Clusters Alliance.

Eksperci będą rozmawiali również o międzynarodowej współpracy i finansowaniu klastrów. Finansowaniu innowacji, badań i rozwoju, funduszach EU, digitalizacji i przemyśle 4.0., a także o cyberbezpieczeństwie. Cała agenda i informacje o wydarzeniach towarzyszących oraz rejestracja dostępna jest na stronie kongresu pod adresem: https://8kongres.klastrypolskie.pl/.

Wydarzeniem równoległym towarzyszącym kongresowi, będzie spotkanie w ramach cyklu „Clusters meet Regions” European Cluster Collaboration Platform. To dwudniowy warsztat dający możliwość dyskusji na temat krajowego i regionalnego rozwoju gospodarczego oraz nawiązania kontaktów z innymi regionami UE stojącymi w obliczu wyzwań związanych z zieloną transformacją.

Podczas wydarzenia Polska Grupa Motoryzacyjna będzie reprezentowana przez Bartosza Mieleckiego – Dyrektora Zarządzającego PGM, który  pierwszego dnia weźmie udział w sesji zatytułowanej „Inteligentny transport przyszłości i jego finansowanie w programach europejskich”, w trakcie której omówi między innymi kwestie:
• Jakich nowych modeli biznesowych w motoryzacji należy się spodziewać w najbliższej przyszłości i nad którymi z nich pracują członkowie klastra PGM?
• Jak zmieni się ekosystem motoryzacyjny w Polsce?
• Czy rozwój elektromobilności w obliczu pojawiających się wyzwań zostanie zahamowany?
Moderatorem tej sesji będzie dr Beata Lubos, Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej, Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, Branżowy Punkt Kontaktowy „Inteligentna i Czysta mobilność”.

Podczas drugiego dnia Kongresu Bartosz Mielecki weźmie udział w sesji pitchingowej, gdzie zaprezentuje działalność klastra PGM i możliwe obszary współpracy PGM z innymi klastrami.

Kongres jest organizowany od ponad 8 lat i odbywa się w różnych miastach Polski, tak aby przybliżyć tematykę rozwoju regionalnego wspieranego przez klastry jak najszerszemu gronu odbiorców. W tym roku gospodarzem Kongresu jest miasto Katowice.

Organizatorem Kongresu jest Związek Pracodawców Klastry Polskie, który reprezentuje ponad 40 klastrów i inicjatyw klastrowych, zrzeszających ponad 3000 firm, reprezentujących branże innowacyjne z terenu całej Polski. Klastry budują nie tylko innowacyjność przedsiębiorstw, regionów, ale też zostały uznane przez Komisję Europejską za podmioty wdrażające Europejski Zielony Ład w małych i średnich przedsiębiorstwach UE oraz pełnią ważną rolę we wspieraniu cyfryzacji europejskiej gospodarki i wzmocnieniu jej odporności. PGM jest członkiem Związku Pracodawców Klastry Polskie.

Miejsce wydarzenia: MCK Spodek Katowice
adres: plac Sławika i Antalla 1, 40-163 Katowice

Rejestracja:
https://evenea.pl/pl/wydarzenie/885465-1

Serdecznie zapraszamy !!!

PARTNARZY WYDARZENIA: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego; Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości; Huawei; Branżowy Punkt Kontaktowy Inteligentna i Czysta Mobilność, prowadzony przez Łukasiewicz Instytut Lotnictwa; Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego; SIARKOPOL, Grupa Azoty S.A.; Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.; Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” współprowadząca Dolnośląski Klaster Motoryzacyjny”; Klaster Silesia Automotive & Advanced Manufacturing, koordynowany przez Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.; Górnośląskim Akceleratorem Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o., koordynator Klastra MEDSILESIA (projekt SysteMA); Urząd Marszałkowski Woj. Podlaskiego; Sieć Badawcza Łukasiewicz —  Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”; Stowarzyszenie „Śląski Klaster Lotniczy”.

Patronat honorowy objęli: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii; Minister Edukacji i Nauki; Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Marszałek Woj. Śląskiego; Marszałek Woj. Zachodniopomorskiego; Marszałek Woj. Lubuskiego; Marszałek Woj. Mazowieckiego; Marszałek Woj. Małopolskiego; Marszałek Woj. Podkarpackiego; Marszałek Woj. Kujawsko-Pomorskiego.

Patronat nad wydarzeniem objęła również Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości; Polska Agencja Inwestycji i Handlu oraz Urząd Patentowy RP.

Patronat medialny objęli: Agencja Informacyjna, Super Biznes, Dziennik Gazeta Prawna, RaportCSR.pl, oESG.pl, Raport ESG oraz Gazeta Polska. Partnerem 8 Kongresu Klastrów Polskich jest Instytut Biznesu.

Informacje nt. wydarzenia towarzyszącego CLUSTERS MEET REGIONS:
https://clustercollaboration.eu/community-event/clusters-meet-regions-katowice-poland

Print Friendly, PDF & Email