pgm-polska-grupa-motoryzacyjna___logo

We are the first association in Poland that associates only Polish manufacturers of automotive parts and accessories.

PGM aims to create conditions conducive to the development of Polish enterprises in the automotive industry. By speaking in a joint voice, we are stronger and better heard. Integrated in action, we can increase the competitiveness and availability of automotive parts and accessories from domestic manufacturers.

Join the Polish Automotive Group and together with us develop our modern, national automotive industry.

prezes-zarzadu-adam-sikorski

Adam Sikorski – Chairman of the Board

Our members

We belong to

Our partners

WSPÓŁPRACA BIZNESOWA

organizujemy wizyty studyjne w fabrykach motoryzacyjnych, mapujemy i wzajemnie wykorzystujemy nasze kompetencje i zasoby, organizujemy warsztaty i szkolenia dla specjalistów, organizujemy grupy zakupowe (zakupy surowców, wspólne stoiska na targach, itp.)

PROMOCJA międzynarodowa

Promujemy krajowe fabryki motoryzacyjne wśród inwestorów zagranicznych m.in. poprzez współpracę z Polską Agencją Inwestycji i Handlu przy organizacji misji gospodarczych do Polski, uczestniczenie w misjach zagranicznych oraz współpracę z zagranicznymi klastrami motoryzacyjnymi

WSPÓLNA MARKA

Budujemy markę parasolową, która pozwoli wielu polskim firmom stworzyć wspólny katalog dobrych polskich produktów i prowadzić wspólne działania marketingowe, a w rezultacie docierać do nowych rynków zbytu, optymalizować koszty marketingowe i lepiej wykorzystywać zalety polskości każdej z marek

PROMOCJA krajowa

Przygotowujemy analizy, badania, raporty, rankingi dotyczące rodzimego przemysłu motoryzacyjnego, promujemy ambasadorów polskich marek motoryzacyjnych

LOBBING

Jesteśmy członkiem Zespołu ds. Rozwoju Branży Motoryzacyjnej przy Min. Rozwoju jako reprezentant krajowych producentów części samochodowych, zabiegamy o wprowadzenie zmian w prawie poprawiających konkurencyjność, zabiegamy o lepsze wykorzystanie krajowego potencjału zakupowego

CERTYFIKACJA

Dążymy do uregulowania polskiego rynku części zmiennych, zalewanego towarami o niesprawdzonej jakości, m.in. poprzez wprowadzenie obowiązkowej certyfikacji w szczególności części mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa pojazdów lub oddziaływania na środowisko
0 Members of Polish Automotive Group
0 mln PLN of sales of PGM members yearly
0 number of employees employed in PGM companies

Membership

ergonomy

Contact us

+48 507 285 398

registration address
Fabryczna 4 Street
39-120 Sędziszów Małopolski
Poland

office
(correspondence address)

x. J. Poniatowskiego 1 Avenue
03-901 Warsaw
Poland

Print Friendly, PDF & Email
O nas w mediach