„Inteligentna i Czysta Mobilność” możliwe wspólne projekty B+R

12 września 2022 Posted in Aktualności, Członkowie, Inne, Partnerzy, Webinaria/Szkolenia

Dziś członkowie Polskiej Grupy Motoryzacyjnej wzięli udział w spotkaniu informacyjno-szkoleniowym, które dotyczyło możliwości pozyskiwania środków z programu HORYZONT EUROPA, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki inteligentnej i czystej mobilności.

Spotkanie poprowadzili przedstawiciele Branżowego Punktu Kontaktowego i Krajowego Punktu Kontaktowego .

Program spotkania obejmował między innymi przedstawienie:

  • oferty Branżowego Punktu Kontaktowego (BPK) dla członków klastra PGM,
  • możliwości aplikowania do programu HORYZONT EUROPA w zakresie działań klastra PGM,
  • możliwości finansowania działalności B+R oraz działalności klastrowej,

Ostatnim punktem spotkania była dyskusja w formule moderowanej sesji warsztatowej na temat wspólnych projektów Krajowego Klastra Kluczowego Polska Grupa Motoryzacyjna.

Organizacja spotkania została dofinansowana z przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki „Branżowe punkty kontaktowe dla programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont Europa”.

Dziękujemy za obecność i efektywne spotkanie!

Print Friendly, PDF & Email