Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia PGM 2023

24 kwietnia 2023 Posted in Konferencje, Partnerzy, Wizyty studyjne

Szanowni Członkowie PGM,

Zarząd Stowarzyszenia Polska Grupa Motoryzacyjna zaprasza Członków Zwyczajnych na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polska Grupa Motoryzacyjna (PGM).
Termin: 22 maja 2023 r. (poniedziałek) godzina 13:00
Miejsce: Pałac Książęcy w Żaganiu, ul. Szprotawska 4, 68-100 Żagań (Wskazówki dojazdu)


Oto planowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków PGM
  2. Przyjęcie porządku obrad
  3. Prezentacja sprawozdania merytorycznego z działań Stowarzyszenia w 2022 roku
  4. Prezentacja sprawozdania finansowego z działań Stowarzyszenia w 2022 roku
  5. Dyskusja wraz z ewentualnym podjęciem uchwał ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania merytorycznego z działań Stowarzyszenia w 2022 roku
  6. Prezentacja projektu planu działań Stowarzyszenia na 2023 rok.
  7. Prezentacja projektu planu finansowego Stowarzyszenia na 2023 rok.
  8. Dyskusja wraz z ewentualnym podjęciem uchwał ws. zatwierdzenia planu działań i planu finansowego Stowarzyszenia na 2023 rok.
  9. Udzielenie absolutorium dla zarządu
  10. Wolne wnioski
  11. Zamknięcie zebrania

Dokumenty dotyczące poszczególnych punktów porządku obrad zostaną Państwu udostępnione w terminie późniejszym.

Osoby zainteresowane złożeniem wniosków i postulatów odnośnie przebiegu Walnego Zebrania proszę o przesłanie ich mailem na adres bartosz.mielecki@pgm.org.pl do dnia 11 maja 2023 r.

Przypominam, że zgodnie ze statutem PGM, Członkowie Zwyczajni mają obowiązek uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków (w przypadku niemożności osobistego uczestnictwa, prosimy Członków o udzielenie przedstawicielowi firmy pełnomocnictwa wg wzoru. Przedstawiciele Członków Wspierających nie będący Członkami Zwyczajnymi mają prawo udziału w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym.

Serdecznie zapraszam!

Adam Sikorski
Prezes Zarządu PGM

Print Friendly, PDF & Email