List intencyjny na rzecz rozwoju branży automotive w Polsce

10 maja 2023 Posted in Inne, Partnerzy

Podczas wieczornej ceremonii International International Automotive Business Meeting 9 maja w Miasto Jaworzno, 4 polskie klastry motoryzacyjne podpisały list intencyjny wyrażający wolę rozwoju i zintensyfikowania współpracy klastrowej na rzecz rozwoju branży automotive w Polsce.

Przemysł motoryzacyjny jest obecnie w procesie największej od stu lat transformacji. , oraz dynamiczny rozwój nowych technologii cyfrowych zmienia to, w jaki sposób oraz jakie produkty wytwarzają firmy branży motoryzacyjnej. Taka sytuacja stanowi dla wielu firm działających w branży motoryzacyjnej ogromne wyzwanie, z jednej strony szanse, ale także zagrożenie.

Wsparciem w transformacji przemysłu motoryzacyjnego i jego dalszego rozwoju w Polsce są aktywnie działające klastry motoryzacyjne, które dostrzegają rosnącą potrzebę zacieśniania współpracy między-klastrowej dla osiągnięcia lepszych efektów.

zadeklarowały wolę współpracy, wzajemnego wsparcia i podejmowania wspólnych działań na rzecz rozwoju silnego i nowoczesnego przemysłu motoryzacyjnego w Polsce

Sygnatariuszami Listu Intencyjnego są:

Print Friendly, PDF & Email