Projekt REC-N-COMP – misja do USA

24 października 2022 Posted in Aktualności, Członkowie, Inne, Partnerzy, Targi

W dniach 17-21 października 2022 roku odbyła się misja gospodarcza do Anaheim w Kalifornii w USA, w ramach projektu REC-N-COMP. Jest to pierwsza z trzech misji wspierających internacjonalizację europejskich MŚP, zaplanowanych w ramach projektu.

 W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 5 klastrów i 4 firm biorących udział w projekcie z Włoch, Francji, Belgii i Polski:

Głównym punktem programu był udział w targach kompozytowych CAMX – The Composites and Advanced Materials Expo w Los Angeles / Anaheim. Dla wszystkich uczestników misji udział w targach CAMX był znakomitą okazją, by zapoznać się z technologiami wytwarzania i zastosowania kompozytów w przemyśle motoryzacyjnym, tekstylnym i meblarskim oraz nawiązać ciekawe znajomości.

Drugiego dnia targów CAMX spotkaliśmy się z wiceprezydentem organizacji American Composites Manufacturers Association (ACMA), która reprezentuje amerykańskich producentów kompozytów i dostawców dla tego przemysłu. John Schweitzer odpowiada w ACMA za kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem. Podczas spotkania przybliżył on uczestnikom misji wyzwania związane z recyklingiem kompozytów, jakie stoją przed tą branżą w Stanach Zjednoczonych. Okazuje się, że z uwagi na niewielką skalę odpadów kompozytowych, wysokie koszty ich przetwarzania, oraz dość dobrą dostępność surowców naturalnych, amerykański rząd nie promuje odzysku surowców wtórnych z takim zaangażowaniem, jak to ma miejsce w Europie.

Uczestnicy projektu spotkali się także z prof. Clement’em Hiel’em – wybitnym belgijskim naukowcem i przedsiębiorcą, który znany jest z tego, że pomógł umieścić belgijski przemysł kosmiczny na mapie świata. Przez dziesięciolecia pracował dla NASA, jest wykładowcą na University of California w Los Angeles, został odznaczony Orderem Leopolda II (jednego z najważniejszych wyróżnień w Belgii). Gospodarzem uroczystej kolacji był Flanders Investment & Trade z Los Angeles. W niezwykle ciekawy i inspirujący sposób prof. Hiel zaprezentował swoją wizję dochodzenia do innowacji.

Ostatni dzień misji gospodarczej do USA w ramach projektu REC-N-COMP spędziliśmy na University of South Carolina (USC), gdzie spotkaliśmy się m.in. z prof. Steven Nutt – dyrektorem M.C. Gill Composites Center. Przybliżył on nam technologie kompozytowe, nad którymi prowadzone są prace na uczelni.

Projekt REC-N-COMP, współfinansowany z programu COSME Unii Europejskiej, ma na celu opracowanie i komercjalizację technologii produkcji kompozytów pochodzących z recyklingu, wykorzystujących jako surowce odpady z sektora motoryzacyjnego, odzieżowego i meblarskiego. Dzięki temu kompozyty pochodzące z recyklingu znajdą konkretne zastosowania w sektorze motoryzacyjnym, tekstylnym i meblarskim w ramach gospodarki obiegu zamkniętego. W ramach projektu zostanie ustanowione partnerstwo w celu umiędzynarodowienia łańcucha wartości kompozytów pochodzących z recyklingu dla MŚP na trzech wybranych rynkach: USA, Japonii i Singapuru.

Print Friendly, PDF & Email