Konkurs PARP na Najlepsze rozwiązania Gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ)

13 czerwca 2023 Posted in Inne, Partnerzy

Przekazujemy informację o konkursie PARP na Najlepsze rozwiązania Gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ)

Celem konkursu jest promocja najlepszych rozwiązań w zakresie GOZ – w tym produktów, modeli biznesowych, ukierunkowanych na osiągnięcie efektów środowiskowych oraz korzyści ekonomicznych, społecznych i zarządczych.

Nagrodzone zostaną najlepsze rozwiązania z obszaru GOZ, które:

  • wpisują się w idee współpracy w ramach łańcuchów dostaw;
  • budują efektywność przedsiębiorstwa w oparciu o poszanowanie zasad środowiskowych, społecznych i kultury organizacyjnej;
  • przyczyniają się do rozwoju współpracy, dialogu z interesariuszami i budowania partnerstw w celu efektywnego wykorzystywania dostępnych zasobów;
  • pomagają budować przedsiębiorstwa odporne na kryzys.

Do udziału w Konkursie zaproszeni są przedsiębiorcy, którzy mogą składać projekty w dwóch kategoriach:

  • produkt wdrożony (u uczestnika Konkursu lub u jego klienta);
  • wdrożony model gospodarki o obiegu zamkniętym.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody finansowe w wysokości: 50 tys. zł dla zdobywców nagród głównych i 20 tys. zł dla wyróżnionych.

Termin składania wniosków: 27 lipca br.

Dokumentacja konkursowa, która znajduje się na stronie konkursu:

https://www.parp.gov.pl/component/site/site/Konkurs-GOZ#okonkursie

________________________________________________________________________________

Konkurs jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB.

Print Friendly, PDF & Email