Szkolenie CSR w Zakupach w Jarocinie (08-09.02.2024)

W dniach 8-9 lutego 2024 roku odbyło się kolejne, bardzo merytoryczne spotkanie w ramach cyklu Akademia Liderów PGM & GK2 ZIELONA JAKOŚĆ, zorganizowanego przez PGM we współpracy z GK 2. Tym razem tematem głównym było Corporate Social Responsibility (CSR) w dziale zakupów. Wydarzenie miało formę hybrydową, w formie stacjonarnej i online. Gościła nas firma RBB-STAL z Jarocina.

W trakcie naszej rozmowy skoncentrowaliśmy się na istotnych aspektach związanych z Corporate Social Responsibility (CSR), przyglądając się szczególnie wytycznym, wymaganiom, normom i standardom w tym obszarze. Omówiliśmy kilka kluczowych dokumentów i certyfikatów, takich jak ISO2600, ISO20400, AA1000, AFAQ26000, SA8000, SMETA, oraz BSCI. Rozmawialiśmy o znaczeniu tych standardów dla organizacji, podkreślając ich rolę w budowaniu społecznie odpowiedzialnego biznesu.

Jeden z głównych tematów naszej dyskusji dotyczył roli działu zakupów w zarządzaniu łańcuchem dostaw w kontekście CSR. Skupiliśmy się na tym, jakie kroki mogą zostać podjęte, aby wprowadzić zasady społecznej odpowiedzialności do procesów zakupowych. Przedyskutowaliśmy, jakie kryteria warto uwzględnić przy wyborze dostawców, aby zapewnić zgodność z normami CSR. Zwróciliśmy uwagę na konieczność analizy ryzyka związanego z dostawcami oraz na implementację systemów monitoringu, które umożliwiają śledzenie postępów w zakresie społecznej odpowiedzialności.

Podczas rozmowy poruszyliśmy również kwestie praktyczne, skoncentrowane na tym, jak organizacje mogą zacząć wprowadzać społecznie odpowiedzialne praktyki w swoich łańcuchach dostaw. Wskazaliśmy na konieczność edukacji pracowników, ścisłej współpracy z dostawcami oraz implementacji konkretnych działań, które przyczynią się do poprawy warunków pracy i ochrony środowiska.

Nasza rozmowa dostarczyła kompleksowego spojrzenia na obszar CSR, ze szczególnym naciskiem na praktyczne kroki, które dział zakupów może podjąć, aby przyczynić się do budowania społecznie odpowiedzialnej organizacji.

Podczas spotkania swoją ofertę przedstawiły firmy:
1. V-Trust
2. EcoVadis
3. Envirly
4. Fundacja Pro NGO
5. Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Moderatorką spotkania była Joanna Kruszewska z firmy GK2, która nie tylko poprowadziła dyskusję, ale również podzieliła się wiedzą podczas prezentacji „CSR od strony zakupowej”.

Dodatkowo, specjaliści z RBB-STAL zaprezentowali Studium przypadku na temat praktycznych aspektów wdrożenia EcoVadis, omawiając kluczowe kwestie i procesy, które doprowadziły do uzyskania „Label Eco Vadis”.

Uczestnicy stacjonarnego spotkania mieli okazję zwiedzenia zakładu Steel-RBB oraz uczestniczenia w kolacji integracyjnej, zorganizowanej przez firmę RBB-STAL.

To wydarzenie zrodziło się z inicjatywy członków Grupy Roboczej PGM ds. Sprzedaży. Zachęcamy do angażowania się w działania grupy!

Dziękujemy wszystkim prelegentom za podzielenie się wiedzą, a uczestnikom za aktywny udział. Szczególne podziękowania dla firmy RBB-STAL za ciepłe przyjęcie.

Zapraszamy wszystkich na kolejne spotkania z cyklu Zielona Jakość. Do zobaczenia na inspirujących wydarzeniach!

 

Print Friendly, PDF & Email