Wsparcie w badaniach i rozwoju

Wspieramy inicjowanie i realizowanie projektów z zakresu Badań i Rozwoju (R&D):

1.Pozyskiwanie polskich partnerów dla projektów badawczo-rozwojowych lub innowacyjnych

2.Pomoc w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie projektów z funduszy polskich i międzynarodowych

3.Opracowywanie części ekonomicznej i merytorycznej projektów badawczo-rozwojowych lub innowacyjnych

4.Partnerstwo w projektach badawczo-rozwojowych

5.Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi lub innowacyjnymi

6.Komercjalizacja wyników projektów badawczo-rozwojowych
i innowacyjnych

7.Komercjalizacja technologii i produktów innowacyjnych

 

Osoba koordynująca wsparcie B+R: Bogdan Kępka

Print Friendly, PDF & Email