Wsparcie prawne

Potencjalnym inwestorom oferujemy następujące usługi z zakresu wsparcia prawnego:

1. Zapewnienie wstępnych informacji dotyczących otoczenia prawnego i podatkowego, oraz przygotowania i realizacji inwestycji – opracowanie broszury informacyjnej.

2. Doradztwo prawne i podatkowe w przygotowaniu i realizacji inwestycji, w tym w szczególności w zakresie:

a) wyboru formy prawnej oraz utworzenie odpowiedniego podmiotu
b) opracowania struktury prawnej inwestycji
c) ustalenia konsekwencji podatkowych planowanych inwestycji
d) uzyskanie zgód, pozwoleń, koncesji na prowadzenie działalności
e) reprezentacja przed organami administracji publicznej
f) reprezentacja w procesach pozyskania wsparcia publicznego w ramach
Polskiej Strefy Inwestycji

3. Obsługa prawna i podatkowa podmiotu krajowego
(np. spółki lub oddziału) utworzonego w ramach inwestycji

Osoba koordynująca wsparcie prawne: Mec. Tomasz Bek – AXELO Prawo i Podatki dla Biznesu

Print Friendly, PDF & Email