Wymiana wiedzy i kooperacji

Podnosimy kompetencje inwestorów, niezbędne do działania na rynku polskim, wspieramy w kształtowaniu relacji z kluczowymi interesariuszami:

  1. Pomoc w opracowaniu metodyk zarządzania projektami
  2. Szkolenia i consulting w zakresie kształtowania relacji z interesariuszami, zarządzania projektami, zarządzania procesami, zarządzania zmianą
  3. Pomoc w przygotowaniu publikacji naukowo-promocyjnych
  4. Pomoc w zakresie rozwoju osobistego i zawodowego w tym możliwości uzyskania stopnia naukowego doktora
  5. Pomoc w nawiązaniu relacji z polskimi instytucjami naukowymi i publicznymi
  6. Pomoc w zakresie budowania sieci relacji i aliansów strategicznych

Osoba koordynująca wsparcie w wymianie wiedzy i kooperacji: Bartosz Grucza

Print Friendly, PDF & Email