Krajowy Klaster Kluczowy

Polska Grupa Motoryzacyjna od 2019 roku posiada status Krajowego Klastra Kluczowego

Status Krajowego Klastra Kluczowego (KKK) przyznaje Ministerstwo Rozwoju takim organizacjom i stowarzyszeniom które mają kluczowy wpływ na gospodarkę. Takich organizacji w Polsce we wszystkich branżach jest tylko kilkanaście. Otrzymanie tego statusu to kamień milowy w rozwoju Polskiej Grupy Motoryzacyjnej. Dzięki temu stowarzyszenie ma szansę na ubieganie się o dedykowane wsparcie z funduszy europejskich, a firmy członkowskie PGM mogą otrzymywać dodatkowe punkty przy ubieganiu się o fundusze publiczne. Współczesna motoryzacja, oparta o badania, rozwój i innowacje musi szukać współpracy i wsparcia różnych środowisk, a Klaster Kluczowy ułatwi stowarzyszeniu nawiązywanie współpracy z instytucjami badawczymi, organizacjami pozarządowymi oraz administracją publiczną.

Stowarzyszenie POLSKA GRUPA MOTORYZACYJNA jest koordynatorem klastra o takiej samej nazwie.

Inicjatywa współpracy w gronie kilku firm zrodziła się już w 2011 roku. Kilka z nich podjęło się nawet wspólnie realizacji projektu, który w 2012 roku uzyskał finansowanie ze środków NCBiR. Ale to dopiero zawiązanie Stowarzyszenia Polska Grupa Motoryzacyjna w 2016 roku pozwoliło inicjatywie w pełni rozwinąć skrzydła.

Aktualnie Klaster PGM skupia:

 • polskich producentów z branży motoryzacyjnej (członkowie stowarzyszenia PGM),
 • jednostki naukowe i badawcze (członkowie stowarzyszenia PGM),
 • ośrodki innowacji akredytowane przez MPiT (instytucje otoczenia biznesu),
 • inne podmioty, które są zainteresowane wspieraniem rozwoju polskiego przemysłu motoryzacyjnego.

Członkowie PGM – aktualna lista członków Klastra PGM
Regulamin Klastra PGM – dokument regulujący sposób funkcjonowania Klastra
Kodeks etyczny Klastra PGM– zasady którymi się kierujemy


Wyciąg ze „Strategii Rozwoju Klastra PGM na lata 2019-2022″
zatwierdzonej przez Zgromadzenie Członków Klastra w dn. 27.05.2019 r.:

 

MISJA KLASTRA PGM

Wspieramy rozwój polskich producentów branży motoryzacyjnej

 

WIZJA ROZWOJU KLASTRA PGM

Polska Grupa Motoryzacyjna będzie:

 • rozpoznawalną marką oraz skutecznym wsparciem w pozyskiwaniu klientów i wchodzeniu na nowe rynki,
 • pierwszym naturalnym partnerem administracji publicznej reprezentującym interesy polskich producentów części motoryzacyjnych,
 • organizacją zauważalnie wspierającą rozwój istotnych obszarów działalności swoich członków – B+R, zakupów, zarządzania finansami, podnoszenia kompetencji,
 • dobrze zorganizowanym stowarzyszeniem polskich producentów części motoryzacyjnych.

 

KLUCZOWE OBSZARY DZIAŁANIA KLASTRA PGM

I. BUDOWANIE MARKI I POZYSKIWANIE NOWYCH KLIENTÓW / RYNKÓW

 1. Rozwój PGM w kierunku full service supply
 2. Zdobycie klientów dzięki członkostwu w PGM
 3. Rozwój marek własnych polskich producentów i wspólnej marki PGM

 

II. REPREZENTACJA INTERESÓW POLSKICH PRODUCENTÓW WOBEC ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

 1. Uruchomienie stałej współpracy z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) w zakresie reprezentacji interesów polskich producentów w branży motoryzacyjnej
 2. Nawiązanie dialogu w wybranych tematach ważnych dla polskich producentów
 3. Aktywny udział przedstawiciela klastra w opracowywaniu i realizacji strategii grupy roboczej ds. KIS 6 („Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku”)

 

III. OPTYMALIZACJA KOSZTOWA I PROCESOWA

 1. Wdrożenie mechanizmów istotnie wspomagających optymalizację kosztów i procesów w firmach członkowskich

 

IV. PODNOSZENIE INNOWACYJNOŚCI / B+R

 1. Wypracowanie środowiska / platformy, będącej szansą na podnoszenie innowacyjności / rozwój B+R wśród firm członkowskich

 

V. ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH

 1. Uruchomienie cyklicznego programu rozwoju zasobów ludzkich w PGM

 

VI. ZWIĘKSZANIE POTENCJAŁU ORGANIZACJI

 1. Zapewnienie operacyjnego zaplecza dla wspólnego działania w ramach PGM
 2. Poszerzenie grona członków PGM o firmy, które posiadają kompetencje uzupełniające te które już są obecne w grupie
 3. Zwiększenie skali działania organizacji, w tym m.in. uzyskanie przez PGM statusu Krajowego Klastra Kluczowego i nawiązanie współpracy z innymi organizacjami w kraju i za granicą
Print Friendly, PDF & Email