Korzyści z członkostwa

Polska Grupa Motoryzacyjna

Czy warto przystąpić do Polskiej Grupy Motoryzacyjnej? Oczywiście, że tak! 
Członkostwo w PGM niesie ze sobą wiele korzyści. I – co bardzo ważne – dostęp do nich jest bezpłatny dla członków PGM!

SPOTKANIA BRANŻOWE
– członkowie regularnie spotykają się, prezentując swoje zakłady produkcyjne oraz kompetencje, dzięki którym uzyskują przewagę konkurencyjną na rynku. Spotkania te stwarzają możliwość do inspirowania się i wymiany doświadczeń pomiędzy specjalistami-praktykami z różnych dziedzin (technolodzy, dyrektorzy produkcji, kierownicy narzędziowni, specjaliści ds. procesów, itd.). Jest to też doskonała przestrzeń do podejmowania współpracy i wspólnych inicjatyw biznesowych.

SZKOLENIA
– spotkaniom w zakładach produkcyjnych towarzyszą seminaria poświęcone istotnym z punktu widzenia członków zagadnieniom – np. szkolenie nt. wymogów bycia dostawcą OE. Dzięki współpracy z jednostkami badawczymi, ekspertami, prawnikami, itp. członkowie mają możliwość bezpłatnego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji swoich pracowników.

INNOWACYJNOŚĆ, NOWE TECHNOLOGIE, ELEKTROMOBILNOŚĆ
– PGM poszukuje dla swoich członków możliwości rozwoju m.in. poprzez pozyskiwanie nowych partnerów w kraju i za granicą, czy też poprzez inicjowanie nowych ambitnych projektów.

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW
– członkowie rozwijają współpracę w ramach grup zakupowych (surowce, usługi, materiały, itp.), a wybierając się na kosztowne imprezy targowe, wspólnie organizują logistykę, albo wzajemnie prezentują swoje oferty by optymalizować koszty działalności. Dzięki współpracy w grupie otrzymujemy preferencyjne warunki współpracy od wielu firm, organizatorów targów i wystaw.

PROMOCJA FIRM CZŁONKOWSKICH
– podstawowe informacje o członkach PGM umieszczamy na naszej stronie internetowej i profilu w serwisie społecznościowym Facebook. Zasoby i zaplecze firm prezentujemy też na szczegółowej matrycy kompetencji, która umożliwia spójne prezentowanie kompetencji i ofert kontrahentom zewnętrznym. PGM koordynuje współpracę firm w zakresie uczestnictwa w wydarzeniach branżowych (np. targi) i gospodarczych (konferencje, kongresy) stwarzając możliwości dla atrakcyjnego zaprezentowania firm członkowskich.

STRATEGICZNA WSPÓŁPRACA Z POLSKĄ AGENCJĄ INWESTYCJI I HANDLU
– we współpracy z PAIH aktywnie promujemy polskie firmy z branży motoryzacyjnej w kraju i za granicą, poszukując dla nich możliwości pozyskania nowych klientów i wchodzenia na nowe, najbardziej perspektywiczne rynki (udział w targach na wspólnym, polskim stoisku PAIH, goszczenie zagranicznych misji gospodarczych, konsultowanie założeń programów wsparcia dla polskiej branży motoryzacyjnej).

UCZESTNICZYMY W PRACACH LEGISLACYJNYCH
– firmy członkowskie są informowane o bieżących zmianach prawnych w branży motoryzacyjnej. Uczestniczymy w konsultacjach dot. nowych narzędzi wspierania polskiej branży motoryzacyjnej (np. ws. finansowania toolingu, rozwoju elektromobilności, itp.). Opracowujemy stanowiska w kwestiach bezpośrednio związanych z branżą automotive. Aktywnie zabiegamy o wprowadzenie korzystnych dla polskich producentów rozwiązań prawnych w zakresie dostępu do dystrybucji i zamówień publicznych (rekomendacje zmian legislacyjnych, zgłaszanie uwag do UOKIK, UZP). Wspólnie z PIMOTem zabiegamy o ograniczenie zalewania polskiego rynku częściami o niepotwierdzonej jakości. Zabiegamy o to, by narodowi czempioni jeszcze efektywniej rozwijali współpracę z polskimi producentami oraz promowali polskie marki.

LOBBING
– uczestniczymy w pracach Zespołu ds. Rozwoju Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego przy Ministerstwie Rozwoju, w pracach grupy roboczej ds. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS9 – Transport). Zabieramy głos podczas najważniejszych krajowych i europejskich wydarzeń gospodarczych (np. Forum Ekonomiczne w Krynicy, Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach, Kongres 590 w Rzeszowie) i branżowych (np. Autoevent). Jesteśmy obecni w mediach gospodarczych i branżowych.

DOSTĘP DO INFORMACJI
– wszyscy członkowie regularnie otrzymują informacje o działalności PGM, informacje o wydarzeniach branżowych (targi, wystawy, szkolenia, wizyty studyjne, misje gospodarcze, giełdy kooperacyjne, itp.), informacje o wydarzeniach gospodarczych (kongresy, konferencje, seminaria, itp.) wraz z preferencyjnymi warunkami uczestniczenia w nich, ofertach kooperacyjnych z kraju i zza granicy, zapytaniach ofertowych i przetargach. Członkowie mają też dostęp do bazy ponad 800 polskich producentów z branży automotive.

DORADZTWO PRAWNE
– wszystkim zainteresowanym firmom jesteśmy gotowi bezpłatnie pomóc w kwestiach prawnych i podatkowych.

Print Friendly, PDF & Email