Ponowne otwarcie naboru uczestników do projektu REC-N-COMP

28 lutego 2023 Posted in Artykuły w internecie

Ponownie otworzyliśmy nabór firm do projektu REC-N-COMP!

Zapraszamy małe i średnie firmy z Polski, które posiadają technologie wytwarzania lub wykorzystania kompozytów pochodzących z recyklingu i które są zainteresowane rozszerzeniem swojej działalności eksportowej na rynku Japonii!

To zaproszenie to unikalna okazja aby wziąć udział w projekcie REC-N-COMP, który dostarczy Wam wielu narzędzi, by umiędzynarodowić Wasz biznes i pozyskać partnerów w Japonii.

Wybrana mała lub średnia firma weźmie udział w międzynarodowej misji, a jej koszty zostaną w całości pokryte z budżetu projektu REC-N-COMP.

Celem misji jest rozwój sieci i relacji między firmami i innymi zainteresowanymi stronami, w celu stworzenia nowych możliwości biznesowych w dziedzinie materiałów pochodzących z recyklingu i zrównoważonych materiałów do produkcji kompozytów.

Na zgłoszenia zainteresowanych firm czekamy do 20 marca br., a misja do Japonii odbędzie się już w dn. 13-20 maja 2023 r.

Szczegóły naboru: [LINK]

Informacje nt. projektu REC-N-COMP na witrynie European Cluster Collaboration Platform (ECCP):
https://clustercollaboration.eu/content/rec-n-comp-european-recycled-materials-based-composites-and-end-life-products

Podstawowe informacje nt. projektu w j. polskim:
https://pgm.org.pl/rec-n-comp

Projekt jest współfinansowany z programu UE COSME.

The content of this website represents the views of the author only and is his/her sole responsibility; it cannot be considered to reflect the views of the European Commission and/or the European Innovation Council and SMEs Executive Agency (EISMEA) or any other body of European Union. The European Commission and the Agency do not accept any responsibility for the use that may be made of the information it contains.
Print Friendly, PDF & Email