Nabór firm do projektu REC-N-COMP w Singapurze (18-22 września 2023 r.)!

11 maja 2023 Posted in Aktualności, Konferencje, Partnerzy, Targi

Nabór firm do projektu REC-N-COMP w Singapurze!

Zapraszamy małe i średnie polskie firmy, które specjalizują się w produkcji lub wykorzystaniu kompozytów z recyklingu, do wzięcia udziału w misji gospodarczej do Singapuru. Misja ma na celu pomóc tym firmom rozszerzyć swoją działalność eksportową i znaleźć nowe możliwości biznesowe na singapurskim rynku.

To zaproszenie to unikalna okazja aby wziąć udział w projekcie REC-N-COMP, który dostarczy Wam wielu narzędzi, by umiędzynarodowić Wasz biznes i pozyskać partnerów w Singapurze.

Koszty udziału wybranej firmy zostaną w całości pokryte z budżetu projektu REC-N-COMP.

Celem misji jest rozwój sieci i relacji między firmami i innymi zainteresowanymi stronami i stworzenie nowych możliwości biznesowych w dziedzinie materiałów pochodzących z recyklingu i zrównoważonych materiałów do produkcji kompozytów.

Na zgłoszenia zainteresowanych firm czekamy do 16 czerwca br., zaś misja do Singapuru odbędzie się w dn. 18-22 września 2023 r.

Więcej informacji: https://clustercollaboration.eu/community-news/rec-n-comp-call-pitches-apply-participate-mission-singapore

Szczegóły naboru: [link]

Informacje nt. projektu REC-N-COMP na witrynie European Cluster Collaboration Platform (ECCP): [link]

Podstawowe informacje nt. projektu w j. polskim:
https://pgm.org.pl/rec-n-comp

Projekt jest współfinansowany z programu UE COSME.

The content of this website represents the views of the author only and is his/her sole responsibility; it cannot be considered to reflect the views of the European Commission and/or the European Innovation Council and SMEs Executive Agency (EISMEA) or any other body of European Union. The European Commission and the Agency do not accept any responsibility for the use that may be made of the information it contains.

Print Friendly, PDF & Email