Polska Grupa Motoryzacyjna podsumowuje swoje działania w 2019 roku i przedstawia plany na rok 2020.

7 stycznia 2020 Posted in Aktualności

Uzyskanie statusu Krajowego Klastra Kluczowego, powołanie wspólnej marki PGM, zwiększenie liczby członków o 14 firm czy wypracowanie ekwiwalentu reklamowego wartego około 2,7 mln zł to tylko niektóre z zeszłorocznych osiągnięć Polskiej Grupy Motoryzacyjnej. A rok 2020 zapowiada się jeszcze bardziej intensywnie.

Rok 2019 był trzecim rokiem działalności stowarzyszenia Polska Grupa Motoryzacyjna (PGM), które zostało powołane w celu wspierania polskich producentów części samochodowych. Jednym z najważniejszych sukcesów PGM w 2019 roku było uzyskanie prestiżowego statusu Krajowego Klastra Kluczowego. Dzięki temu stowarzyszenie ma szansę na ubieganie się o wsparcie z funduszy europejskich, a członkowie PGM mogą otrzymywać dodatkowe punkty przy staraniach o fundusze publiczne. Stowarzyszenie zainicjowało także powołanie wspólnej marki handlowej „PGM Automotive”. Dzięki niej członkowie PGM będą mogli wchodzić na nowe atrakcyjne rynki motoryzacyjne ograniczając koszty marketingu, logistyki i zasobów ludzkich. Wspólna marka ma także pomóc w budowaniu silnej pozycji polskich produktów motoryzacyjnych na globalnym rynku części zamiennych.

W roku 2019 do stowarzyszenia dołączyło 14 firm z większościowym polskim kapitałem i PGM liczy już obecnie 36 członków. Dzięki prężnym działaniom, w zeszłym roku stowarzyszenie zaistniało na 40 różnych wydarzeniach w Polsce i za granicą, do których można zaliczyć udział w 4 targach branżowych, 7 warsztatach szkoleniowych, 14 spotkaniach biznesowych oraz 15 konferencjach, kongresach i seminariach.

Stowarzyszenie zorganizowało 3 spotkania dla swoich członków, na których wymieniali się oni między sobą doświadczeniami, kontaktami oraz rozmawiali o synergiach handlowych. Polska Grupa Motoryzacyjna wygenerowała w 2019 roku 270 różnych informacji prasowych z czego 62 w pismach tradycyjnych oraz 208 publikacji internetowych. Zgodnie z szacunkami firmy Press Service monitorującej rynek prasy w Polsce równowartość reklamowa tych działań wynosi około 2,7 mln zł.

Rok 2019 był dla nas bardzo intensywny nie tylko w działaniach promujących stowarzyszenie, ale także takich które mają zapewnić jego finansowanie na najbliższe lata. Śmiało możemy więc powiedzieć, że to był dla nas bardzo udany rok – mówi Adam Sikorski – Prezes Stowarzyszenia Polska Grupa Motoryzacyjna. Przygotowaliśmy także strategię działania całego Klastra PGM na kolejne lata, która uwzględnia określenie celów strategicznych i celów operacyjnych. Mam nadzieje że będzie to dla nas mapa drogowa działań, które będą równie skuteczne jak te w roku 2019 -dodaje Prezes Sikorski.

Stowarzyszenie PGM wchodzi w rok 2020 z konkretnymi planami w kilku kluczowych obszarach. W obszarze zarządzania jednym z celów strategicznych będzie reprezentacja interesów polskich producentów motoryzacyjnych wobec administracji publicznej, w tym bliska współpraca z Ministerstwem Rozwoju, Kancelarią Prezydenta RP, Polską Agencją Inwestycji i Handlu czy z Krajową Izbą Gospodarczą. W obszarze marketingu głównym celem będzie budowanie marki i pozyskiwanie dla członków PGM nowych klientów i rynków. W obszarze technologii i innowacji stowarzyszenie będzie stawiało na optymalizacje procesowe i podnoszenie innowacyjności w pracach badawczo rozwojowych. W tym celu przewiduje się zaangażowanie PGM w kilka projektów europejskich, w czym z pewnością pomocna będzie nawiązana współpraca z EACN czyli europejską organizacją zrzeszającą klastry motoryzacyjne. Natomiast w obszarze finansów PGM nastawia się na optymalizacje kosztowe u swoich członków, np. poprzez tworzenie grup zakupowych oraz pozyskiwanie funduszy zewnętrznych.

Szczegółowe plany na rok 2020 wraz z podsumowaniem roku 2019 zamieszczamy w 2 dokumentach poniżej:
Wersja opisowa Word
Prezentacja PDF

Print Friendly, PDF & Email