Konferencje

Spotkanie z cyklu: Connect & Scale & Up – Rozwój innowacyjnych firm przy wsparciu klastrowym

Polsko-Niemiecka Konferencja branżowa pt. „Automotive – branżo, co dalej?”

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia PGM

Automotive Production Support APS#2021

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polska Grupa Motoryzacyjna

Konferencja “Europejski Zielony Ład” – wyzwania dla innowacji, energetyki oraz klastrów (7 lipca 2021)

Okrągły stół klastrów: Jak lepiej wykorzystywać potencjał klastrów?

Polsko-Kanadyjska Konferencja Motoryzacyjna: Innowacje i łańcuchy dostaw

Spotkanie MRPiT – zwalczanie barier na rynkach unijnych – branża motoryzacyjna

Load More