Konferencje

Automotive Production Support APS#2021

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polska Grupa Motoryzacyjna

Konferencja „Europejski Zielony Ład” – wyzwania dla innowacji, energetyki oraz klastrów (7 lipca 2021)

Okrągły stół klastrów: Jak lepiej wykorzystywać potencjał klastrów?

Polsko-Kanadyjska Konferencja Motoryzacyjna: Innowacje i łańcuchy dostaw

Spotkanie MRPiT – zwalczanie barier na rynkach unijnych – branża motoryzacyjna

Fujian-Chiny, Rosja, Polska, Węgry – współpraca w branży części samochodowych

Efektywność organizacyjna i kosztowa w sprawach pracowniczych

Akcelerator MRPiT nt. publicznych instrumentów wsparcia dla branży motoryzacyjnej

Load More