Partnerzy

PGM Kafeteria – robocze spotkania online dla kadry zarządzającej firm z PGM

Polsko-Kanadyjska Konferencja Motoryzacyjna: Innowacje i łańcuchy dostaw

Barbara Sztyler zaproszona do Podkarpackiej Rady Innowacyjności

Polityka przestrzegania prawa konkurencji w Polskiej Grupie Motoryzacyjnej

Spotkanie PGM z MRPiT „Wsparcie eksportu w branży motoryzacyjnej”

Komentarz PGM do projektu przejęcia IZERY
przez Skarb Państwa

Prognozy cen surowców i wyzwania dla przemysłu motoryzacyjnego, czyli podsumowanie konferencji PGM (RELACJA VIDEO)

Odbyło się pierwsze walne zgromadzenie Europejskiej Sieci Klastrów Motoryzacyjnych

Łączymy siły, by stworzyć nową polską markę części zamiennych do samochodów!

Load More