PGM zostaje członkiem Centrum Bezpieczeństwa Transportu i Diagnostyki Pojazdów

20 lutego 2020 Posted in Aktualności

Mamy przyjemność poinformować, że Polska Grupa Motoryzacyjna została członkiem klastra „Centrum Bezpieczeństwa Transportu i Diagnostyki Pojazdów”, który powstał w 2012r.  z inicjatywy Przemysłowego Instytutu Motoryzacji. Jego celem jest konsolidacja badań związanych z bezpieczeństwem czynnym i biernym środków transportu, badań symulacyjnych, kompatybilności elektromagnetycznej oraz oddziaływania motoryzacji na środowisko.

Centrum ma istotne znaczenie dla rozwoju badań naukowych i prac rozwojowych oraz stwarza możliwości do budowania sieci współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, a ośrodkami naukowo-badawczymi, ośrodkami akademickimi w zakresie rozwoju innowacyjnych produktów i usług oraz transferu technologii do przemysłu.

Po przystąpieniu do klastra CBTiDP członkowie Polskiej Grupy Motoryzacyjnej będą mogli liczyć na następujące korzyści:
– dostęp do infrastruktury badawczej centrum,
– dostęp do innowacyjnych rozwiązań powstających w jednostkach naukowo- badawczych klastra,
– możliwość nawiązania nowych kontaktów biznesowych,
– poznanie możliwości potencjalnych partnerów (who is who),
– ułatwienie w tworzeniu wspólnych projektów innowacyjnych i biznesowych,
– umożliwienie realizowania wspólnych działań promocyjnych,
– możliwość szkoleń dla pracowników zwiększających wiedzę i umiejętności

Print Friendly, PDF & Email