Członkowie

Inteligentne specjalizacje Województwa Podkarpackiego

-Motoryzacja napędza innowacje

Spotkanie Członków Stowarzyszenia PGM, 21-22/09/2021 Bielsko Biała

Zaostrzenie norm emisji spalin dla nowych samochodów przez Komisję Europejską – komentarz Henryka Michalika

Współpraca z Instytutem Dyplomacji Gospodarczej

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polska Grupa Motoryzacyjna

CRIDO – Polski Ład – alternatywy dla jednoosobowej działalności gospodarczej

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030

Konferencja „Europejski Zielony Ład” – wyzwania dla innowacji, energetyki oraz klastrów (7 lipca 2021)

Uwagi PGM do systemu oceny wniosków PO IR

Load More