Warsztaty Strategiczne Klastra Polska Grupa Motoryzacyjna

17 maja 2022 Posted in Aktualności, Członkowie, Inne

Sformułowanie misji, wizji i strategii rozwoju klastra jest istotnym elementem procesu – tak z uwagi na wspólne określenie kierunków działań, które powinny zostać podjęte, jak i z uwagi na efekt integracji i identyfikacji grupy podmiotów.

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację przemysłu motoryzacyjnego, a także możliwości jego rozwoju w sposób partycypacyjny z członkami klastra, podczas warsztatów strategicznych które odbyły się 16 maja 2022 r. w siedzibie Instytutu Łukasiewicz – PIMOT w Warszawie, zdefiniowano wiele pytań oraz wypracowano podstawowe elementy strategiczne Krajowego Klastra Kluczowego Polska Grupa Motoryzacyjna na lata 2022-2025.

Prace te koordynował Menadżer Klastra PGM Bartosz Mielecki we współpracy z zewnętrznym ekspertem dr Martą Mackiewicz. W warsztatach uczestniczyli przedstawiciele firm: FA KROSNO, EFT GROUP, MAGNETIX, MICHAEL, RETNIG, PZL SĘDZISZÓWFISCHER AUTOMOTIVE.

W wyniku prac grupy roboczej i eksperta zewnętrznego zweryfikowano aktualnie obowiązującą misję oraz wizję rozwoju klastra i ustalono cele strategiczne i operacyjne, które pozwolą na osiągnięcie założeń i wyzwań jakie stoją przed klastrem.

Print Friendly, PDF & Email