Metapanel Inteligentnych Specjalizacji Województwa Podkarpackiego

Rozpoczął się proces wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030, która została przyjęta przez Zarząd Województwa 11 stycznia 2022 r. Do efektywnej realizacji Strategii i osiągnięcia wszystkich jej celów niezbędne jest zaangażowanie i aktywna współpraca przedstawicieli czterech środowisk: sektora przedsiębiorstw, nauki, administracji i społeczeństwa obywatelskiego. Wśród tych grup interesariuszy bardzo istotną rolę odgrywają działające w regionie klastry.

W związku z tym Polska Grupa MotoryzacyjnaKrajowy Klaster Kluczowy została zaproszona przez Podkarpacki Urząd Marszałkowski do wzięcia aktywnego udziału w Metapanelu Inteligentnych Specjalizacji Województwa Podkarpackiego, który odbył się w dniu 4 maja 2022 roku w Rzeszowie.

Metapanel był skierowany do przedstawicieli wszystkich inteligentnych specjalizacji Podkarpacia. Był znakomitą okazją do nawiązania współpracy i szukania synergii między Inteligentnymi Specjalizacjami Województwa Podkarpackiego:

  • Lotnictwem i kosmonautyką,
  • Motoryzacją,
  • Informacją i telekomunikacją oraz
  • Jakością Życia.

Przewodnim tematem spotkania była działalność klastrów w Województwie Podkarpackim, ich rola w regionalnym systemie innowacji i możliwości wsparcia ich działalności w kolejnej perspektywie finansowej.

Podczas Metapanelu Polską Grupę Motoryzacyjną zaprezentowała Barbara Sztyler – Członek Zarządu PGM oraz Dyrektor Generalny  firmy Sierosławski Group.

Więcej informacji o wydarzeniu: Metapanel 2022

Print Friendly, PDF & Email