EACN – Walne Zgromadzenie Członków

25 stycznia 2022 Posted in Aktualności, Członkowie, Inne

Dziś odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Europejskiej Sieci Klastrów Motoryzacyjnych (EACN – European Automotive Cluster Network).

Wysłuchaliśmy sprawozdania zarządu z działalności w minionym roku oraz prezentacji z prac grup roboczych ds. Przemysłu 4.0, łańcuchów dostaw i technologii wodorowych. Uzupełniliśmy również zarząd organizacji i wymieniliśmy się pomysłami na przyszłe działania sieci.

EACN to inicjatywa oddolna, w ramach której współpracuje już ze sobą 20 klastrów motoryzacyjnych z 11 krajów europejskich.

Organizacja reprezentuje ponad 3000 firm obejmujących cały łańcuch wartości, instytucje badawczo-rozwojowe, władze publiczne i inne instytucje. To doskonała przestrzeń do wymiany doświadczeń pomiędzy klastrami oraz poszukiwania partnerów do wspólnych przedsięwzięć klastrowych i branżowych.

Print Friendly, PDF & Email