Ruszył nabór uczestników do projektu REC-N-COMP

Dziś rozpoczęliśmy nabór firm do projektu REC-N-COMP!

Zapraszamy małe i średnie firmy z Polski, które posiadają technologie wytwarzania lub wykorzystania kompozytów pochodzących z recyklingu i zainteresowane rozszerzeniem swojej działalności eksportowej na rynki USA, Japonii lub Singapuru.

To zaproszenie jest dla Was szansą na wzięcie udziału w projekcie REC-N-COMP, który ułatwi Wam zbadanie możliwości na ww. rynkach!

Wybrane MŚP wezmą udział w międzynarodowej misji w jednym z ww. trzech krajów, a jej koszty zostaną w całości pokryte z budżetu projektu REC-N-COMP.

Celem każdej misji jest rozwój sieci i relacji między firmami i innymi zainteresowanymi stronami, w celu stworzenia nowych możliwości biznesowych w dziedzinie materiałów pochodzących z recyklingu i zrównoważonych materiałów do produkcji kompozytów.
Misje odbędą się między drugim półroczem 2022 r. a 2023 r.

Informacja o naborze zgłoszeń do projektu:
https://clustercollaboration.eu/community-news/call-pitches-smes-participation-international-activities-rec-n-comp

Informacje nt. projektu R-N-C na witrynie European Cluster Collaboration Platform (ECCP):
https://clustercollaboration.eu/content/rec-n-comp-european-recycled-materials-based-composites-and-end-life-products

Podstawowe informacje nt. projektu w j. polskim:
https://pgm.org.pl/rec-n-comp

Projekt jest współfinansowany z programu UE COSME.

 

 

The content of this website represents the views of the author only and is his/her sole responsibility; it cannot be considered to reflect the views of the European Commission and/or the European Innovation Council and SMEs Executive Agency (EISMEA) or any other body of European Union. The European Commission and the Agency do not accept any responsibility for the use that may be made of the information it contains.
Print Friendly, PDF & Email