Projekt Innovation Coach – wspieramy w rozpoczęciu działalności B+R

10 lutego 2022 Posted in Aktualności, Członkowie, Inne, Partnerzy

W ramach II ścieżki Instrumentu STEP – Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł, we współpracy z liderem projektu, PGM zorganizuje dla swoich członków webinarium wprowadzające do programu Innovation Coach.

Celem programu Innovation Coach jest udzielenie wsparcia przedsiębiorcom w określeniu ich potencjału do wprowadzania innowacji w firmie, doprecyzowanie ich obszaru i kierunku rozwoju oraz wskazanie możliwych źródeł finansowania w ramach funduszy europejskich.

Program realizowany jest przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w partnerstwie z Instytutem Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk (IPPT PAN)

Zapraszamy Członków PGM do dołączenia do Innovation Coach i skorzystania z bezpłatnego wsparcia trenerów innowacji!

Więcej informacji o Programie:
https://www.innovationcoach.pl/
https://www.poir.gov.pl/strony/o programie/pierwszy krok do twojej innowacji/


Trwają zapisy na webinarium dla Członków Polskiej Grupy Motoryzacyjnej:

    • koszty: udział bezpłatny (wymagana rejestracja)
    • termin przyjmowania zgłoszeń: 16.02.2022
    • osoba kontaktowa: Paweł Włodarski (pawel.wlodarski@pgm.org.pl)

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email