Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polska Grupa Motoryzacyjna

21 sierpnia 2021 Posted in Aktualności, Członkowie, Inne, Konferencje, Wizyty studyjne

Szanowni Członkowie PGM,

Zarząd Stowarzyszenia Polska Grupa Motoryzacyjna zaprasza Członków Zwyczajnych na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polska Grupa Motoryzacyjna (PGM).
Termin: 21 września 2021 r. (wtorek) godzina 10:00
Miejsce: Qubus Hotel ul. Mostowa 2, 43-300 Bielsko-Biała (Wskazówki dojazdu)


Oto planowany porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków PGM
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Prezentacja sprawozdania merytorycznego z działań Stowarzyszenia w 2020 roku
4. Prezentacja sprawozdania finansowego z działań Stowarzyszenia w 2020 roku
5. Dyskusja wraz z ewentualnym podjęciem uchwał ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania merytorycznego z działań Stowarzyszenia w 2020 roku
6. Prezentacja projektu planu działań Stowarzyszenia na lata 2021 i 2022
7. Prezentacja projektu planu finansowego Stowarzyszenia na lata 2021 i 2022
8. Dyskusja wraz z ewentualnym podjęciem uchwał ws. zatwierdzenia planu działań i planu finansowego Stowarzyszenia na lata 2021 i 2022
9. Udzielenie absolutorium dla zarządu
10. Wolne wnioski
11. Zamknięcie zebrania


Dokumenty dotyczące poszczególnych punktów porządku obrad zostaną Państwu udostępnione w terminie późniejszym.

Osoby zainteresowane złożeniem wniosków i postulatów odnośnie przebiegu Walnego Zebrania proszę o przesłanie ich mailem na adres bartosz.mielecki@pgm.org.pl do dnia 10 września 2021 r.

Przypominam, że zgodnie ze statutem PGM, Członkowie Zwyczajni mają obowiązek uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków (w przypadku niemożności osobistego uczestnictwa, prosimy Członków o udzielenie przedstawicielowi firmy pełnomocnictwa wg załączonego wzoru). Przedstawiciele Członków Wspierających nie będący Członkami Zwyczajnymi mają prawo udziału w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym.

Serdecznie zapraszam!
Adam Sikorski

Print Friendly, PDF & Email