Współpraca z Instytutem Dyplomacji Gospodarczej

Porozumienie o współpracy Polskiej Grupy Motoryzacyjnej z Fundacją Instytut Dyplomacji Gospodarczej

Cieszymy się z nowego Partnera, z którym wspólnie możemy działać na rzecz promocji polskiej branży motoryzacyjnej oraz rodzimych firm.

Celem zawartego porozumienia jest współpraca, promocja oraz wykorzystanie efektów działań obu organizacji w celu rozwoju gospodarczego Rzeczpospolitej Polskiej, promocji polskiej kultury, tradycji oraz osiągnięć naukowych, technicznych, gospodarczych i kulturalnych.

Misją Instytutu jest budowa nowej jakości w Polskiej dyplomacji gospodarczej, a w tym, Pragmatyzmu, Rzetelności oraz Efektywności w działaniach biznesowych w Polsce i na całym świecie.

Celami Fundacji są:

 1. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a w szczególności międzynarodowej dyplomacji gospodarczej, która przyczyni się do zbliżenia różnych kultur i gospodarek.
 2. Poprawa jakości i efektywności w prowadzeniu dyplomacji gospodarczej
 3. Zrozumienie odrębnych kultur biznesowych
 4. Budowa platformy zaufania i zrozumienia pomiędzy przedsiębiorcami na arenie międzynarodowej, co w dużym stopniu przyczyni się do intensyfikacji współpracy pomiędzy różnymi podmiotami.
 5. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju przedsiębiorczości.
 6. Stworzenie nowych modeli dyplomacji gospodarczej dla poszczególnych podmiotów międzynarodowych.
 7. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Pomoc i doradztwo w prowadzeniu pośrednictwa gospodarczego, w postaci niezależnych usług wspierających samodzielność przedsiębiorców.
 2. Budowę platformy współpracy dzięki organizacji wydarzeń ekonomicznych i gospodarczych.
 3. Działalność edukacyjna, wydawnicza i badawcza.
 4. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej naszego Partnera: Instytut Dyplomacji Gospodarczej

Print Friendly, PDF & Email