Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia PGM

13 maja 2019 Posted in Aktualności, Członkowie, Inne

Zarząd Stowarzyszenia Polska Grupa Motoryzacyjna zaprasza Członków Zwyczajnych na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia PGM, które odbędzie się w dniu 27 maja 2019 r. (poniedziałek) o godzinie 10.00 w Domu Kultury w Sędziszowie Małopolskim, przy ul. 3 Maja 36.

Oto planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków PGM
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Prezentacja sprawozdania merytorycznego z działań Stowarzyszenia w 2018 roku
 4. Prezentacja sprawozdania finansowego z działań Stowarzyszenia w 2018 roku
 5. Dyskusja wraz z ewentualnym podjęciem uchwał ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania merytorycznego z działań Stowarzyszenia w 2018 roku
 6. Prezentacja projektu planu działań Stowarzyszenia na lata 2019 i 2020
 7. Prezentacja projektu planu finansowego Stowarzyszenia na lata 2019 i 2020
 8. Dyskusja wraz z ewentualnym podjęciem uchwały ws. zatwierdzenia planu działań i planu finansowego Stowarzyszenia na lata 2019 i 2020
 9. Prezentacja proponowanych zmian w statucie
 10. Dyskusja wraz z ewentualnym podjęciem uchwał ws. zatwierdzenia zmian w statucie
 11. Wolne wnioski
 12. Zamknięcie zebrania

Dokumenty dotyczące poszczególnych punktów porządku obrad zostaną Państwu udostępnione w terminie późniejszym.

Osoby zainteresowane złożeniem wniosków i postulatów odnośnie przebiegu Walnego Zebrania proszę o przesłanie ich mailem na adres bartosz.mielecki@pgm.org.pl do dnia 20 maja 2019 r.

Przypominam, że zgodnie ze statutem PGM, Członkowie Zwyczajni mają obowiązek uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków (w przypadku niemożności osobistego uczestnictwa, prosimy Członków o udzielenie przedstawicielowi firmy pełnomocnictwa wg załączonego wzoru). Przedstawiciele Członków Wspierających nie będący Członkami Zwyczajnymi mają prawo udziału w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym.

Serdecznie zapraszam!

Adam Sikorski
Prezes Zarządu Stowarzyszenia
POLSKA GRUPA MOTORYZACYJNA

Print Friendly, PDF & Email