Zgromadzenie Członków Klastra PGM

13 maja 2019 Posted in Aktualności, Członkowie, Inne

Zarząd Stowarzyszenia PGM (jako Koordynator Klastra PGM) zaprasza wszystkich Członków Klastra PGM na Zgromadzenie Członków Klastra PGM, które odbędzie się w dniu 27 maja 2019 r. (poniedziałek) o godzinie 12.00 w Domu Kultury w Sędziszowie Małopolskim, przy ul. 3 Maja 36.

Oto planowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia Członków Klastra PGM
  2. Przyjęcie porządku obrad
  3. Podjęcie decyzji wyrażającej wolę członków Klastra PGM o ubieganie się o status KKK
  4. Prezentacja projektu i zatwierdzenie Strategii Klastra PGM na lata 2019-2022
  5. Prezentacja projektu i zatwierdzenie Planu Działań Klastra PGM na lata 2019-2020
  6. Prezentacja projektu i zatwierdzenie Kodeksu Etycznego Klastra
  7. Wybór członków Rady Klastra
  8. Dyskusja wraz z ewentualnym podjęciem uchwały ws. wysokości składek członkowskich w Klastrze PGM
  9. Wolne wnioski
  10. Zamknięcie Zgromadzenia

Dokumenty dotyczące poszczególnych punktów porządku obrad zostaną Państwu udostępnione w terminie późniejszym.

Osoby zainteresowane złożeniem wniosków i postulatów odnośnie przebiegu Zgromadzenia Członków Klastra PGM, proszę o przesłanie ich mailem na adres bartosz.mielecki@pgm.org.pl do dnia 20 maja 2019 r.

Przypominam, że zgodnie z Regulaminem Klastra PGM, Członkowie Klastra mają obowiązek uczestniczenia w Zgromadzeniach Członków Klastra.

Adam Sikorski
Prezes Zarządu Stowarzyszenia
POLSKA GRUPA MOTORYZACYJNA

Print Friendly, PDF & Email