PGM będzie współpracowało z Centrum Łukasiewicza

11 maja 2020 Posted in Aktualności

Stowarzyszenie Polska Grupa Motoryzacyjna i Centrum Łukasiewicza, które nadzoruje całą Sieć Badawczą Łukasiewicz  podpisały list intencyjny o współpracy. Strony porozumienia zadeklarowały wolę wspólnego dziania przy projektach naukowo-badawczych dotyczących automatyki, wytwarzania, materiałów, chemii oraz teleinformatyki w przemyśle motoryzacyjnym.

Łukasiewicz i PGM chcą współpracować przy transferze technologii i komercjalizacji wyników prac naukowo-badawczych. Zadeklarowały także chęć wspólnego uczestniczenia w polskich i międzynarodowych programach badawczo-rozwojowych.

Sieć Badawcza Łukasiewicz ma silne kompetencje w inteligentnej mobilności. To jeden z kluczowych obszarów badawczych instytutów sieci. Powołana została w związku z tym Grupa Badawcza, która skupia kompetencje naukowców. Grupa działa w obszarze technologii związanych z projektowaniem, wytwarzaniem, produkcją, charakteryzacją i użytkowaniem infrastruktury logistycznej i pojazdów. W szczególności prowadzone są prace badawczo rozwojowe w obszarze elektromobilności i proekologicznych rozwiązań konstrukcyjnych w środkach transportu, materiałów o rozszerzonej funkcjonalności, a także robotyki i systemów sterowania oraz maszyn stosowanych w rolnictwie, lotnictwie i technologiach kosmicznych.

Istotnym aspektem są też innowacje w obszarze technologii dla magazynowania, przetwarzania i odzysku energii, w tym w badaniach nad ogniwami wodorowymi, ogniwami paliwowymi, superkondensatorami oraz bateriami i akumulatorami. Innowacyjność w inteligentnej mobilności to także projektowanie systemów zarządzania transportem, logistyką i łańcuchem dostaw oraz nowoczesne magazynowanie i efektywne sieci dystrybucji.

Print Friendly, PDF & Email