PGM organizuje wideokonferencję z Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorstw

22 maja 2020 Posted in Aktualności

Polska Grupa Motoryzacyjna zorganizowała dla swoich członków wideokonferencję z Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorstw, podczas której członkowie PGM przestawili sytuację w branży motoryzacyjnej w czasie pandemii koronawirusa oraz zgłosili swoje pomysły na wsparcie rządowe dla przedsiębiorców.

Podczas spotkanie on-line poruszane były takie tematy jak potrzeba inwestycji w B+R, żeby polskie firmy motoryzacyjne mogły produkować bardziej innowacyjne produkty oraz potrzeba wyróżnienia na opakowaniach informacji o polskim pochodzeniu części motoryzacyjnych rodzimych producentów. Poruszony był także problem błędnych interpretacji urzędniczych w sprawach badania powiązań polskich firm rodzinnych, w wyniku których mają one problemy z dostępem do funduszy wsparcia takich jak na przykład Polski Fundusz Rozwoju. Jednym z pomysłów który został zgłoszony na rządowe wsparcie dla sektora motoryzacyjnego było wprowadzenie usługi faktoringu państwowego, którym mógłby być prowadzony przez rząd na preferencyjnych warunkach na rzecz firm z sektoru automotive. Przedstawiciele PGM zwrócili także uwagę na potrzebę uregulowania obrotu częściami motoryzacyjnymi i wprowadzenie obowiązkowych polskich certyfikatów jakości dla części sprowadzanych z poza Uni Europejskiej, co powinno zapobiec zalewowi polskiego rynku niskiej jakości częściami z dalekiego wschodu.

Print Friendly, PDF & Email