Firmy z PGM w programie Young Energy Europe

Nabór do drugiej edycji programu Young Energy Europe organizowanego przez Polsko Niemiecką Izbę Przemysłowo Handlową (AHK Polska) został zakończony!

Wśród 52 uczestników z 16 przedsiębiorstw, którzy zgłosili się i zakwalifikowali do tegorocznej edycji programu Young Energy Europe mamy również przedstawicieli 2 firm, które są członkami Polskiej Grupy Motoryzacyjnej tj:

Serdecznie gratulujemy!

Istotą programu Young Energy Europe jest edukowanie, inspirowanie i wspieranie uczestników programu w wypracowaniu ekorozwiązań, które mają przynieść przedsiębiorstwu wymierne korzyści finansowe i ekologiczne.

Program szkoleniowy obejmie cykl 7 spotkań online oraz w formule stacjonarnej.
Podczas wykładów i warsztatów zostaną poruszone między innymi tematy:

  • jak można poprawić efektywność energetyczną przedsiębiorstwa
  • jak gospodarować zasobami, jak unikać ekomarnotrawstwa
  • jak wdrażać elektromobilność

Całość będzie inspirowana dobrymi praktykami firm.

Young Energy Europe to projekt finansowany przez Ministerstwo Gospodarki i Ochrony Klimatu Niemiec, realizowany w ramach Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej (EUKI).
Projekt jest prowadzony przez DIHK Service GmbH.

Print Friendly, PDF & Email