Dofinansowanie z programu COSME uzyskał projekt REC-N-COMP, w którym jesteśmy członkiem konsorcjum!

14 marca 2021 Posted in Artykuły w internecie, Członkowie

W ramach projektu, wspólnie z klastrami i MSP z Włoch, Francji i Belgii będziemy rozwijać i komercjalizować technologie wytwarzania kompozytów pochodzących z recyklingu, przy wykorzystaniu jako materiałów wejściowych odpadów z sektorów motoryzacyjnego, odzieżowego i meblarskiego.

W rezultacie kompozyty z recyklingu znajdą konkretne zastosowania w sektorach motoryzacyjnym i meblarskim w ramach Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Konsorcjum reprezentuje cały łańcuch wartości, zarówno w zakresie zastosowań końcowych, jak i zaawansowanych technologii produkcyjnych.W ramach projektu powstanie partnerstwo służące umiędzynarodowieniu łańcucha wartości kompozytów pochodzących z recyklingu dla MŚP na trzech wybranych rynkach: Stanów Zjednoczonych, Japonii i Singapuru.

Print Friendly, PDF & Email