Poszukujemy polskich firm zainteresowanych podjęciem współpracy z Boeingiem

14 maja 2018 Posted in Artykuły w internecie

Polska Grupa Motoryzacyjna (na zaproszenie Departamentu Współpracy Ekonomicznej MSZ i Departamentu Innowacyjności MPiT) poszukuje polskich firm zainteresowanych nawiązaniem współpracy z The BOEING Company, albo z jej dostawcami.

27 czerwca br. w Warszawie odbędzie się spotkanie, podczas którego wybrane polskie firmy, zainteresowane nawiązaniem współpracy z amerykańskim koncernem The Boeing Company lub jego poddostawcami, będą miały możliwość zaprezentowania swojej oferty przedstawicielom Boeinga.

Amerykański koncern lotniczy jest zainteresowany bliższym rozeznaniem możliwości współpracy z sektorem badawczo-rozwojowym, wyższymi uczelniami technicznymi, a także firmami, które oferują rozwiązania mogące znaleźć zastosowanie w szeroko rozumianym lotnictwie cywilnym (np. badania nad materiałami czy alternatywnymi paliwami, rozwiązania z zakresu IT, designu czy rozrywki pokładowej). W obszarze zainteresowania koncernu są w szczególności wdrożenia rozwiązań m.in. z zakresu VR, IoT, Big Data oraz innych, które mogą mieć zastosowanie tak w samolotach produkowanych przez koncern, jak i szerzej w jego globalnych operacjach.

Spotkanie w Warszawie — w odróżnieniu od organizowanego dwa dni wcześniej w Rzeszowie — będzie właśnie zaadresowane do podmiotów spoza sektora lotniczego, które uznają, że ich oferta technologiczna może zainteresować partnerów z Boeinga.

Polskie firmy, które zostaną ostatecznie zaproszone przez Boeinga na spotkanie będą mogły przedstawić swoją ofertę w trakcie 20/30-minutowej prezentacji oraz nawiązać bezpośredni kontakt z osobami decyzyjnymi z koncernu, a także przedstawicielami jego poszczególnych biur i departamentów dobranych do profilu polskich podmiotów zakwalifikowanych do udziału w spotkaniu.

Firmy zainteresowane udziałem w spotkaniu w Warszawie prosimy o kontakt z nami najpóźniej do poniedziałku 21 maja br. (do końca dnia) na adres kontakt@pgm.org.pl.

Print Friendly, PDF & Email