Polscy dostawcy motoryzacyjni zrzeszeni w PGM uruchamiają Polish Automotive Production Hub

23 listopada 2020 Posted in Aktualności

Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza wywołana m.in. pandemią COVID-19 zainspirowała Stowarzyszenie Polska Grupa Motoryzacyjna (PGM) do uruchomienia projektu pod nazwą Polish Automotive Production Hub (PAPH). To oferta skierowana do firm (nie tylko motoryzacyjnych), zainteresowanych przeniesieniem swojej produkcji do Europy Środkowo-Wschodniej.

Polska Grupa Motoryzacyjna, która działa na rzecz rozwoju polskiego przemysłu motoryzacyjnego obserwuje zmiany, jakie w ostatnim czasie zachodzą na rynku automotive w kraju i na świecie. Wychodząc im naprzeciw, w ramach swoich działań i wykorzystując posiadane kompetencje, organizacja uruchomiła projekt „Polish Automotive Production Hub” (w skrócie PAPH), mający na celu technologiczno–produkcyjne wsparcie nowych inwestycji na terenie Polski. Jest to odpowiedź na zapotrzebowanie rynku w wyniku sytuacji spowodowanej między innymi przez pandemię Covid-19. Wsparcie odbywać się będzie wielopoziomowo i elastycznie, w zależności od potrzeb inwestora. Wysokie kompetencje firm działających na polskim rynku, wykształcona kadra i nowoczesne zaplecze produkcyjne oraz dostępne instrumenty wsparcia inwestorów są gwarantem dobrego biznesu na terenie Polski.

Rolą PGM jest łączenie biznesów, kojarzenie przedsiębiorców i kapitałów, poszukiwanie i wykorzystywanie synergii ze wskazaniem na potencjał rozwoju komponentów lub gotowych produktów – mówi Barbara Sztyler, członek zarządu PGM i dyrektor generalna firmy Sierosławski Group z Mielca. Istniejące w Polsce fabryki wraz z ich potencjałem produkcyjnym stwarzają dla zagranicznych inwestorów dogodne warunki do tego, by rozważyć możliwość nie budowania nowych zakładów od podstaw, ale przenoszenie tu samej produkcji. Moja firma uczestniczy już w takim projekcie, w którym globalny klient przesuwa do nas swoją linię wraz całą z technologią.

Polskie firmy są bardzo nowoczesne, doinwestowane i jednocześnie bardzo otwarte na podejmowanie współpracy z zagranicznymi partnerami, którzy nie tylko mogą zlecać im produkcję, czy korzystać z ich centrów badawczych, ale przede wszystkim mogą dostarczać nowe technologie. I z perspektywy polskiego przemysłu to właśnie transfer technologii wydaje się być największą korzyścią z takiej współpracy – ocenia Bartosz Mielecki, Dyrektor Zarządzający PGM. To także znakomita okazja do wykorzystywania ogromnego potencjału, jaki jest w polskich inżynierach.

Formuła działania PGM jako klastra polskiego przemysłu motoryzacyjnego stwarza też wiele możliwości realizowania wspólnych projektów badawczo-rozwojowych. Dostępne w Polsce fundusze europejskie i krajowe często zachęcają do tworzenia partnerstw międzynarodowych. Dlatego w ramach PAPH będą prowadzone działania też i w tym kierunku. Współpracujący z PGM partnerzy zagraniczni będą mieli dostęp do informacji o centrach badawczych dostępnych w firmach zrzeszonych w klastrze i do ich zasobów.

Jesteśmy w stanie zapewnić pomoc w zarządzaniu projektami badawczo-rozwojowymi, które mogą powstawać zarówno przy już istniejących, jak i przy nowych zakładach produkcyjnych, jesteśmy także otwarci na poszukiwanie partnerów do takich projektów – twierdzi Bogdan Kępka, Manager ds. projektów B+R w PGM, który tematyką działalności klastrowej w Polsce zajmuje się od 2003 roku i który w ramach PAPH będzie rozwijał Centrum Projektów B+R.

PGM będzie zapewniał potencjalnym inwestorom wsparcie również w budowaniu relacji z kluczowymi interesariuszami na polskim rynku, obejmujące takie aspekty jak pomoc w nawiązaniu współpracy z polskimi instytucjami publicznymi oraz tworzenie aliansów strategicznych z podmiotami biznesowymi.

Struktura PAPH została oparta na kilku centrach zadaniowych, które będą obsługiwały poszczególne aspekty tej międzynarodowej współpracy i które zostały powierzone doświadczonym specjalistom z poszczególnych dziedzin. Więcej informacji dostępne jest na stronie internetowej PGM w zakładce „PAPH”.

Polish Automotive Production Hub to tylko jeden z wielu projektów prowadzonych przez Stowarzyszenie Polska Grupa Motoryzacyjna, które ma na celu tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi polskich producentów z branży automotive oraz przemysłu motoryzacyjnego Polsce. Stowarzyszenie PGM jest koordynatorem klastra o takiej samej nazwie i od roku 2019 posiada status Krajowego Klastra Kluczowego, przyznawany przez Ministerstwo Rozwoju tylko takim organizacjom klastrowym, które mają kluczowy wpływ na polską gospodarkę.

Print Friendly, PDF & Email