Media

Polska Grupa Motoryzacyjna

PGM | Polska Grupa Motoryzacyjna

Jesteśmy pierwszym w Polsce stowarzyszeniem zrzeszającym wyłącznie polskich producentów części i akcesoriów motoryzacyjnych.

PGM stawia sobie za cel tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi polskich przedsiębiorstw przemysłu motoryzacyjnego. Mówiąc wspólnym głosem będziemy silniejsi i lepiej słyszalni. Zintegrowani w działaniu możemy zwiększyć konkurencyjność i dostępność części i akcesoriów motoryzacyjnych, pochodzących od rodzimych producentów.

Dołącz do Polskiej Grupy Motoryzacyjnej i wspólnie rozwijajmy nowoczesny, krajowy przemysł motoryzacyjny.


Polskie firmy podejmują inicjatywę nawiązania strategicznej współpracy, po to aby:

 • zwiększyć konkurencyjność i dostępność polskich produktów,
 • mieć większą siłę przebicia w kontaktach z dystrybutorami i producentami samochodów,
 • móc zabierać głos przy tworzeniu prawa, żeby mówić jednym głosem i aby ten głos był bardziej słyszalny,
 • zwiększyć świadomość polskich konsumentów o korzyściach z nabywania polskich części i akcesoriów.


Najważniejsze działania:

 • tworzenie przestrzeni współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, ułatwianie im wzajemnego wykorzystywania kompetencji i potencjału ich firm,
 • tworzenie grup producenckich dających przewagę negocjacyjną (w szczególności w kontaktach z dystrybutorami),
 • wspieranie inicjatyw mających na celu podnoszenie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw (w tym wdrażanie innowacyjnych technologii, wspieranie w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych, itp.),
 • organizacja lub uczestnictwo w wydarzeniach i imprezach branży motoryzacyjnej (targi, wystawy, konferencje, itp.),
 • prowadzenie badań rynku i analiz, publikowanie raportów,
 • prowadzenie działań o charakterze lobbingowym (reprezentowanie interesów polskich producentów części i akcesoriów motoryzacyjnych),
 • prowadzenie kampanii promocyjnych (artykuły w mediach branżowych, działania w mediach społecznościowych, konkursy dla konsumentów i przedsiębiorców, współpraca z ambasadorami – osobami znanymi publicznie itp.).
Print Friendly, PDF & Email