Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zebrania Członków PGM

Szanowni Członkowie PGM,

Zarząd Stowarzyszenia Polska Grupa Motoryzacyjna zaprasza Członków Zwyczajnych na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia PGM, które odbędzie się w dniu 9 marca 2017 roku (czwartek) o godzinie 13.30 w siedzibie firmy Roztocze ZUP Roman Rak, w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Zamojskiej 42A.

Oto planowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków PGM
  2. Przyjęcie porządku obrad
  3. Prezentacja nowych członków PGM
  4. Prezentacja projektu planu działań stowarzyszenia na 2017 rok
  5. Dyskusja wraz z ewentualnym podjęciem uchwały ws. zatwierdzenia planu operacyjnego Stowarzyszenia na rok 2017
  6. Prezentacja projektu planu finansowego stowarzyszenia na 2017 rok
  7. Dyskusja wraz z ewentualnym podjęciem uchwały ws. zatwierdzenia planu finansowego Stowarzyszenia na rok 2017
  8. Dyskusja wraz z ewentualnym podjęciem uchwały ws. zatwierdzenia wysokości składek członkowskich w Stowarzyszeniu
  9. Wolne wnioski
  10. Zamknięcie zebrania

Proszę wszystkich Członków Zwyczajnych o potwierdzenie swojej obecności mailem na adres kontakt@pgm.org.pl, do dnia 1 marca 2017 r.

Osoby zainteresowane złożeniem wniosków i postulatów odnośnie przebiegu Walnego Zebrania proszone są o przesłanie ich mailem na adres kontakt@pgm.org.pl do dnia 1 marca 2017 r.

Przypominam, że zgodnie ze statutem PGM, Członkowie Zwyczajni mają obowiązek uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków (w przypadku niemożności osobistego uczestnictwa, prosimy członków o udzielenie pełnomocnictwa przedstawicielowi firmy). Przedstawiciele Członków Wspierających mają prawo udziału w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym.

Serdecznie zapraszam!

Adam Sikorski
Prezes Zarządu Stowarzyszenia
POLSKA GRUPA MOTORYZACYJNA

Print Friendly, PDF & Email