POLISH AUTOMOTIVE PRODUCTION HUB

CENTRUM OBSŁUGI PRAWNEJ

MEC. TOMASZ BEK


Radca prawny. Specjalizuje się w obszarze postępowań podatkowych, planowania podatkowego, rynków kapitałowych i spraw międzynarodowych.

Z firmą „AXELO Prawo i Podatki dla Biznesu” związany jest od powstania firmy. Wcześniej zdobywał doświadczenie w kancelariach o profilu procesowym oraz biznesowym gdzie był odpowiedzialny za doradztwo oraz reprezentowanie klientów w negocjacji między-narodowych projektów handlowych.

Członek i koordynator zespołów przeprowadzających badania prawne (due diligence) oraz procesy z zakresu fuzji i przejęć. Jest autorem publikacji z zakresu prawa podatkowego, handlowego oraz prawa rynku kapitałowego.

Ukończył z wyróżnieniem studia prawnicze na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, a także Studia Podyplomowe na kierunku Prawo i ekonomia rynku kapitałowego prowadzone w Szkole Głównej Handlowej. Zawód radcy prawnego wykonuje od 2016 r. Pasjonuje się sportem oraz historią.

Print Friendly, PDF & Email