Bogdan Kępka – Manager ds. projektów B+R

Bogdan Kępka – Manager ds. projektów B+R
Polska Grupa Motoryzacyjna

Bogdan Kępka pełni funkcję Menadżera ds. projektów B+R w Stowarzyszeniu Polska Grupa Motoryzacyjna (PGM). Od 2003 roku zajmuje się tematyką klasteringu w Polsce. Uczestniczył w wielu projektach szkoleniowych i doradczych związanych tworzeniem, planowaniem strategicznym oraz zarządzaniem operacyjnym wielu polskich klastrów. Współuczestniczył w projektach benchmarkingu klastrów.

Od 2012 roku specjalizuje się w doradztwie związanym z tworzeniem i realizacją projektów innowacyjnych dla firm z wielu sektorów gospodarki, w tym sektora motoryzacji. W obszarze zainteresowań pozostają też projekty badawczo-rozwojowe, realizowane w partnerstwach biznesu i nauki, a zwłaszcza projekty związane z ekoinnowacjami, recyklingiem oraz zagospodarowaniem odpadów w przemyśle motoryzacyjnym w ramach gospodarki obiegu zamkniętego.

Bogdan Kępka specjalizuje się w projektach związanych z innowacjami produktowymi, organizacyjnymi, marketingowymi oraz społecznymi. Pasjonuje się ekologią, ochroną środowiska, kooperacjami i współpracą oraz tworzeniem i wdrażaniem modeli biznesowych w tych obszarach. Jest współautorem wielu publikacji związanych z klastrami oraz ekoinnowacjami. Swój rozwój opiera na doświadczeniu i ciągłym doskonaleniu swoich umiejętności.

E-mail: bogdan.kepka@pgm.org.pl 
Telefon: 518 310 224

Print Friendly, PDF & Email