2. posiedzenie zespołu ds. motoryzacji przy Ministrze Rozwoju

29 czerwca 2017 Posted in Aktualności, Konferencje

2. posiedzenie zespołu ds. motoryzacji przy Ministrze Rozwoju

29 czerwca 2017 r. w Ministerstwie Rozwoju odbyło się II. posiedzenie Zespołu do spraw Rozwoju Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego –  organu doradczego ministra.

Najwięcej emocji podczas spotkania wywołała wymiana opinii i dyskusja nt. krajowej certyfikacji części zamiennych. Po zaprezentowaniu przez A. Franke stanowiska SDCM oraz informacji o uruchomieniu dobrowolnej certyfikacji części zamiennych, niemal wszyscy branżowi uczestnicy spotkania skrytykowali tą inicjatywę i opowiedzieli się za pilną potrzebą uregulowania tego problemu na poziomie centralnym. Dyskusję zakończyła wypowiedź min. Jadwigi Emilewicz, która jednoznacznie stwierdziła, że decyzja o tym czy wprowadzać krajową obowiązkową certyfikację została już podjęta – teraz tylko należy znaleźć najlepsze rozwiązanie jak to należy zrobić, by pozostać w zgodzie z regulacjami europejskimi.

Ważnym punktem w programie spotkania była przeprowadzona przez Adama Sikorskiego (Prezesa Zarządu PGM) prezentacja o problemach polskich producentów części zamiennych w dostępie do krajowych sieci dystrybucyjnych. Zaprezentował wyniki przeglądu ofert największych polskich firm dystrybucyjnych, który w ostatnich tygodniach został przeprowadzony przez PGM i z którego wyraźnie widać, że w ich ofertach niewiele jest polskich marek. Opowiedział o tym jak dystrybutorzy ograniczają polskim fabrykom możliwość prezentowania ich oferty pod własnymi markami, ograniczając ich często wyłącznie do roli dostawcy towarów, które są następnie sprzedawane pod markami handlowymi dystrybutorów. Tym samym polskie fabryki zmuszone są do konkurowania ceną z konkurencyjnymi dostawcami gorszych jakościowo produktów z krajów o niskich kosztach pracy, tracą możliwość dostępu do klientów końcowych, a to z kolei ogranicza im możliwość budowania wartości swoich marek i generowania wyższych marż. W konsekwencji utrudnia to im rozwój. PGM podjął się przeprowadzenia szczegółowego zbadania tego problemu, wśród polskich producentów części zamiennych oraz wśród obecnych na polskim rynku sieci dystrybucyjnych.

W programie czerwcowego posiedzenia znalazły się następujące tematy:

  • prezentacja prognozy stanu rynku na połowę 2017 r.,
  • prezentacja stanu realizacji projektu flagowego „e-Bus”,
  • omówienie problemu tzw. „certyfikacji krajowej”,
  • informacja przedstawiciela Ministerstwa Finansów nt. senackiego projektu zmiany ustawy o podatku akcyzowym (samochody osobowe),
  • informacja przedstawiciela Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa nt. stanu prowadzonych tam prac dot. projektu ustawy ws. wdrożenia nowego podejścia do problematyki badań technicznych pojazdów oraz projektu ustawy ws. profesjonalnej rejestracji,
  • informacja przedstawiciela Polskiej Grupy Motoryzacyjnej nt. problemów polskich producentów w dostępie do dystrybucji części zamiennych oraz przygotowywanej w zw. z tym analizie dot. krajowego potencjału producentów części motoryzacyjnych,
  • informacja przedstawiciela Ministerstwa Cyfryzacji nt. aktualnego stanu prac dot. systemu CEPiK.

Spotkania zespołu odbywają się co kilka miesięcy, a uczestniczą w nich przedstawiciele wybranych resortów (Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Energii, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwo Środowiska), a także przedstawiciele najważniejszych organizacji branżowych (Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, Polska Izba Motoryzacji, Polska Grupa Motoryzacyjna, Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych, Związek Pracodawców Motoryzacji, Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych, Związek Dealerów Samochodów, Związek Polskiego Leasingu, Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej, Przemysłowy Instytut Motoryzacji PIMOT, Instytut Transportu Samochodowego, Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL, Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR, AutomotiveSuppliers.pl) i największych związków zawodowych (NSZZ Solidarność, OPZZ, ZZIT).

Print Friendly, PDF & Email