Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zebrania Członków PGM

22 lutego 2017 Posted in Aktualności, Wizyty studyjne

Szanowni Członkowie PGM,

Zarząd Stowarzyszenia Polska Grupa Motoryzacyjna zaprasza Członków Zwyczajnych na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia PGM, które odbędzie się w dniu 9 marca 2017 roku (czwartek) o godzinie 13.30 w siedzibie firmy Roztocze ZUP Roman Rak, w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Zamojskiej 42A.

Oto planowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków PGM
  2. Przyjęcie porządku obrad
  3. Prezentacja nowych członków PGM
  4. Prezentacja projektu planu działań stowarzyszenia na 2017 rok
  5. Dyskusja wraz z ewentualnym podjęciem uchwały ws. zatwierdzenia planu operacyjnego Stowarzyszenia na rok 2017
  6. Prezentacja projektu planu finansowego stowarzyszenia na 2017 rok
  7. Dyskusja wraz z ewentualnym podjęciem uchwały ws. zatwierdzenia planu finansowego Stowarzyszenia na rok 2017
  8. Dyskusja wraz z ewentualnym podjęciem uchwały ws. zatwierdzenia wysokości składek członkowskich w Stowarzyszeniu
  9. Wolne wnioski
  10. Zamknięcie zebrania

Proszę wszystkich Członków Zwyczajnych o potwierdzenie swojej obecności mailem na adres kontakt@pgm.org.pl, do dnia 1 marca 2017 r.

Osoby zainteresowane złożeniem wniosków i postulatów odnośnie przebiegu Walnego Zebrania proszone są o przesłanie ich mailem na adres kontakt@pgm.org.pl do dnia 1 marca 2017 r.

Przypominam, że zgodnie ze statutem PGM, Członkowie Zwyczajni mają obowiązek uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków (w przypadku niemożności osobistego uczestnictwa, prosimy członków o udzielenie pełnomocnictwa przedstawicielowi firmy). Przedstawiciele Członków Wspierających mają prawo udziału w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym.

Serdecznie zapraszam!

Adam Sikorski
Prezes Zarządu Stowarzyszenia
POLSKA GRUPA MOTORYZACYJNA

Print Friendly, PDF & Email