Zaproszenie na Zwyczajne Walne Zebranie Członków PGM

26 marca 2018 Posted in Aktualności, Członkowie

Zarząd Stowarzyszenia Polska Grupa Motoryzacyjna zaprasza Członków Zwyczajnych na Zwyczajne Walne Zebranie Członków PGM, które odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2018 roku (wtorek) o godzinie 13.30 w siedzibie firmy Tip Topol, w Pobiedziskach, przy ul. Kostrzyńskiej 33.

Oto planowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków PGM
  2. Przyjęcie porządku obrad
  3. Prezentacja sprawozdania merytorycznego z działań Stowarzyszenia w 2017 roku
  4. Prezentacja sprawozdania finansowego z działań Stowarzyszenia w 2017 roku
  5. Dyskusja wraz z ewentualnym podjęciem uchwał ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania merytorycznego z działań Stowarzyszenia w 2017 roku
  6. Wolne wnioski
  7. Zamknięcie zebrania

Osoby zainteresowane złożeniem wniosków i postulatów odnośnie przebiegu Walnego Zebrania proszone są o przesłanie ich mailem na adres kontakt@pgm.org.pl do dnia 4 kwietnia 2018 r.

Adam Sikorski
Prezes Zarządu Stowarzyszenia
POLSKA GRUPA MOTORYZACYJNA

Print Friendly, PDF & Email