Spotkanie członków PGM z MAGNĄ, AVL i innymi austriackimi firmami motoryzacyjnymi z klastra ACstyria

9 marca 2018 Posted in Aktualności, Konferencje, Partnerzy

9 marca br. w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli austriackiego klastra motoryzacyjnego ACstyria oraz Polskiej Grupy Motoryzacyjnej. Głównym punktem programu była merytoryczna dyskusja między przedsiębiorcami na temat współpracy w obszarze elektromobilności. Spotkanie odbyło się w gmachu Senatu RP na zaproszenie Wicemarszałek Senatu RP – Senator Marii Koc. Uczestnicy zostali też przyjęci przez kierownictwo Ministerstwa Energii oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Spotkanie, w którym udział wzięło ponad 40 osób z kierownictwa najważniejszych firm należących do obu organizacji, było rezultatem inicjatywy podjętej przez polski przemysł motoryzacyjny skupiony w Polskiej Grupie Motoryzacyjnej (PGM). Partnerstwo organizacji branżowych takich jak ACstyria i Polska Grupa Motoryzacyjna może stać się kołem zamachowym dla rozwoju współpracy, zarówno między indywidualnymi podmiotami gospodarczymi, jak również gospodarek Austrii i Polski. Andrzej J. Piotrowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii podkreślił, że zakres możliwej współpracy może być bardzo szeroki, dotyczyć zarówno prac B+R związanych z opracowywaniem i wprowadzaniem na rynki światowe nowych wyrobów motoryzacyjnych, jak też produkcji tych elementów. Koordynacja wspólnych działań uwzględniająca kompetencje stron w zakresie: prowadzenia prac B+R, dostępnych technologii oraz możliwości produkcyjnych może przynosić korzystne, wymierne efekty. Mogą one dotyczyć obniżenia kosztów i optymalizacji łańcucha wartości dotychczas produkowanych wyrobów a także rozszerzenia oferty o nowe, konkurencyjne wyroby będące wynikiem wspólnego działania.

ACstyria to organizacja, która skupia ok. 300 firm współpracujących z koncernami MAGNA Steyr i AVL, ale też i firmy działające na rzecz branży lotniczej i kolejowej. Austriacy postrzegają Polskę jako idealny kraj do nawiązywania partnerstw z firmami motoryzacyjnymi, w szczególności w kontekście strategicznie rozwijającej się u nas elektromobilności.

Natomiast Polska Grupa Motoryzacyjna (PGM) to pierwsza w Polsce organizacja zrzeszająca wyłącznie krajowych producentów z branży automotive. Stowarzyszenie ułatwia polskim firmom poznawanie się i współpracę biznesową, inicjuje ambitne projekty, poszukuje dla nich wartościowych partnerów w kraju i za granicą. W jej gronie są m.in. Sanok Rubber Company (daw. Stomil Sanok), PZL Sędziszów i PIMOT. Działa bardzo prężnie, na co dowodem jest np. jej inicjatywa budowy samochodu elektrycznego, ale też i piątkowe spotkanie.

Dlatego, zdaniem Jadwigi Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii współpraca w biznesie to rzecz kluczowa. To fundament rozwoju. Stąd tak wiele działań związanych z promowaniem współpracy nie tylko administracji z przedsiębiorcami, ale i przedsiębiorców między sobą. Zarówno w formule organizowania się w klastry czy organizacje branżowe jak ACstyria czy Polska Grupa Motoryzacyjna, ale i kiedy grupy przedsiębiorców współpracują pomiędzy sobą. Jeżeli taka współpraca ma charakter międzynarodowy, to ma jeszcze większe szanse na sukces globalny.

Podczas spotkania w Senacie, dużo uwagi poświęcono programowi dotyczącemu elektromobilności.

– Tak liczna reprezentacja austriacka udowodniła, że polskim projektem w zakresie elektromobilności interesują się firmy z całej Europy. Dla nas, Polaków jest to wyzwanie, m.in. dlatego, że jest naprawdę dużo do zrobienia. Jednak może warto być też otwartym na wiedzę z zewnątrz, w tym przypadku Austriaków, którzy know-how już mają. Są chętni do przekazywania wiedzy, i co najważniejsze również technologii, co dla nas Polaków może być kluczowe. Sami nie sprostamy potrzebom technicznym i technologicznym w projektach związanych z rozwojem pojazdów elektrycznych i infrastruktury. Ponadto: nawiązując kooperacje międzynarodowe możemy stać się dostawcami globalnymi i w efekcie wprowadzać polskie marki na rynki Europy i świata – podsumowuje Adam Sikorski, Prezes Polskiej Grupy Motoryzacyjnej.

Spotkanie pozwoliło firmom z obu krajów lepiej się poznać i zbudować fundament pod zacieśnienie przyszłej współpracy (w obszarze elektromobilności i nie tylko). W najbliższym czasie planowane są wzajemne wizyty w zakładach produkcyjnych, a ich celem będą wspólne projekty i współpraca biznesowa. Dzień zakończyło spotkanie którego gospodarzem był Ambasador Austrii w Warszawie a mniej formalna atmosfera sprzyjała osobistemu poznaniu się między przedstawicielami firm.

Print Friendly, PDF & Email