Warsztaty z efektywnego zarządzania łańcuchami dostaw w przemyśle motoryzacyjnym

15 listopada 2019 Posted in Aktualności

W dniach 18 i 19 Listopada 2019, przedstawiciele Polskiej Grupy Motoryzacyjnej będą uczestniczyli w Warsztatach z efektywnego zarządzania łańcuchami dostaw w przemyśle motoryzacyjnym organizowanych przez Izbę Przemysłowo-Handlową z Hrabstwa Bács-Kiskun na Węgrzech.

Izba Przemysłowo-Handlowa z Hrabstwa Bács-Kiskun na Węgrzech pozyskała fundusze z grupy Wyszehradzkich Funduszy, aby przeprowadzić dwudniowe warsztaty podczas których wypracowane zostaną sposoby poprawy konkurencyjności i długoterminowej stabilności łańcuchów dostaw dla przemysłu motoryzacyjnego w Czechach, na Węgrzech, w Polsce i na Słowacji.

Przedstawiciele z zaproszonych krajów będą omawiać główne wyzwania stojące przed łańcuchami dostaw dla przemysłu motoryzacyjnego poprzez warsztaty, w wyniku których powstaną zalecenia po wprowadzeniu których stosujące je firmy osiągną światowej klasy poziom zarządzania łańcuchami dostaw odpowiednich dla firm z XXI wieku. Długofalowym celem jest zmiana sposobu prowadzenia biznesu poprzez efektywne tworzenie sieci i współpracę między MŚP z łańcucha dostaw. Efektywne tworzenie sieci ma się odbywać na podstawie odgórnej struktury łańcucha dostaw opartej na kosztach.

Print Friendly, PDF & Email