Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia PGM

Szanowni Członkowie PGM,

Zarząd Stowarzyszenia Polska Grupa Motoryzacyjna zaprasza Członków Zwyczajnych na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polska Grupa Motoryzacyjna (PGM).
Termin: 21 kwietnia 2022 r. (czwartek) godzina 10:00
Miejsce: Świerkowy Zdrój, ul. Świerkowa 1, 38-481 Rymanów-Zdrój (Wskazówki dojazdu)


Oto planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków PGM
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Prezentacja sprawozdania merytorycznego z działań Stowarzyszenia w 2021 roku
 4. Prezentacja sprawozdania finansowego z działań Stowarzyszenia w 2021 roku
 5. Dyskusja wraz z ewentualnym podjęciem uchwał ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania merytorycznego z działań Stowarzyszenia w 2021 roku
 6. Prezentacja projektu planu działań Stowarzyszenia na 2022 rok.
 7. Prezentacja projektu planu finansowego Stowarzyszenia na 2022 rok.
 8. Dyskusja wraz z ewentualnym podjęciem uchwał ws. zatwierdzenia planu działań i planu finansowego Stowarzyszenia na 2022 rok.
 9. Udzielenie absolutorium dla zarządu
 10. Wolne wnioski
 11. Zamknięcie zebrania

Dokumenty dotyczące poszczególnych punktów porządku obrad zostaną Państwu udostępnione w terminie późniejszym.

Osoby zainteresowane złożeniem wniosków i postulatów odnośnie przebiegu Walnego Zebrania proszę o przesłanie ich mailem na adres bartosz.mielecki@pgm.org.pl do dnia 10 kwietnia 2022 r.

Przypominam, że zgodnie ze statutem PGM, Członkowie Zwyczajni mają obowiązek uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków (w przypadku niemożności osobistego uczestnictwa, prosimy Członków o udzielenie przedstawicielowi firmy pełnomocnictwa wg załączonego wzoru). Przedstawiciele Członków Wspierających nie będący Członkami Zwyczajnymi mają prawo udziału w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym.

Serdecznie zapraszam!

Adam Sikorski
Prezes Zarządu PGM

Print Friendly, PDF & Email